Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ZARZĄD OBRADOWAŁ. MEDAL DLA ELI

piątek, 27 Listopad, 2020

Dzisiejsze obrady Zarządu Regionu zdominowały sprawy gospodarcze, tym niemniej zebrani oddali także hołd ostatnio zmarłym członkom i przyjaciołom Solidarności, zaś sesja rozpoczęła się od miłego akcentu wręczenia okolicznościowego medalu Elżbiecie Brudzińskiej-Bańka.

Na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu Elżbieta Brudzińska-Bańka została odznaczona ustanowionym przez ZR medalem 40-lecia Związku. Elżbieta to znana, lubiana, a przede wszystkim zasłużona działaczka właściwie dwóch regionów, bo najpierw Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, a teraz Toruńsko-Włocławskiego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Jej uhonorowanie odbyło się przed członkami Zarządu Regionu.

Następnie obrady potoczyły się tradycyjnie, czyli od złożenia sprawozdań z ostatnich działań, po dyskusję nad poruszonymi w nich tematami. To właśnie w jej trakcie wspomniano ludzi, którzy ostatnio odeszli od nas na zawsze, a w tym profesora Jana Hanasza, Mariana Majerskiego (SOLINO), jak również przyjaciela naszego związku Tadeusza Hęsy (Inowrocław). Na wniosek Dariusza Ludwikowskiego uczczono pamięć tych osób minutą ciszy.

Kolejnym tematem były sprawy gospodarcze, związane z dysponowaniem i zarządem majątkiem związku. Tu informacji mogą udzielić przedstawiciele zasiadający w Zarządzie Regionu.

Na wniosek przewodniczącego komisji międzyzakładowej Toruńskiej Oświaty NSZZ”S” przyjęto uchwałę o upoważnieniu wytypowanych związkowców do dokonywania niektórych czynności w imieniu Komisji.

W końcowej części sesji Zarządu Regionu złożono informację o sytuacji związkowców w zakładach pracy regionu. Tu na pierwsze miejsce wysuwają się trudności  w URSUS Chełmno, gdzie związek właśnie wszedł w spór zbiorowy i gdzie grozi spora redukcja etatów pracowników. Pozostałe firmy – w zależności od branży przechodzą kryzys i pandemie wirusa różnie od bardzo dobrych wyników Zakładów Tłuszczowych Kruszwica, po „męki przetrwania” paru firm z Torunia i Włocławka (nazw nie wymienię, żeby nie pogarszać sprawy), ale poza URSUSEM Chełmno nie ma informacji o planowaniu większych zwolnień załóg.

Ostatnim punktem przed tradycyjnymi „wolnymi wnioskami” była kwestia obchodów rocznicy oporu Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego. Wszędzie ostrożnie i skromnie, zgodnie z wymogami sanitarnymi.

Piotr Grążawski  

 Fot – Elżbieta Brudzińska -Bańka w otoczeniu Prezydium ZR