Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

minimalne wynagrodzenie w 2023r.

środa, 25 Styczeń, 2023

Minimalne wynagrodzenie (tzw. płaca minimalna) w 2023 roku brutto

Na początku każdego roku kalendarzowego zmienia się z reguły wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie (w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.), zgodnie którym minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 roku aż dwa razy.

W pierwszej połowie 2023 roku (od 1 stycznia) minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 zł brutto, a z kolei w drugiej połowie (od 1 lipca 2023 r.) zostanie podniesione do poziomu 3600 zł brutto.

Warto również wiedzieć, że wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla osób, które są zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Tak więc w pierwszej połowie 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 22,80 zł brutto, a w drugiej połowie będzie to już 23,50 zł brutto.