Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

WZORY DOKUMENTÓW WYBORCZYCH

czwartek, 10 Listopad, 2022

Wszystkie dokumenty otwierają się w formatach WORD, które można edytować także w darmowych programach typu LibreOfice, WPS Office, AbiWord i inne. Wszystkie są aktywne, czyli w rubryki można wpisywać nasze dane.

Życzymy bezproblemowej, przyjemnej pracy przy wyborach.

WZORY ZAWIERAJĄ LOGO REGIONU MAZOWSZE NSZZ”S” (w lewym górnym rogu) – dwa kliknięcia do wycięcia (zaznacz i usuń).

Red.

Druki dla organizacji oddziałowej, koła

  I_01A FormEwi 22 OO_OW

I_02 prot posiedzenia członków lub delegatów OZ

I_03 porzadek posiedzenia

I_05 prawomoc pos

I_06A ustalenie wyn wyb del na ZZD

I_07 UchwałyZebr

I_08A Ustal wyn wyb wladz_OO_OW

I_08B Ustal wyn wyb wladz_KOŁA

I_09 wybór przew_KR

I_10 ukonstuowanie KZ

I_12A ustalenie wyników wyb elektorów_WZDR

I_16 zgloszenie kandyd I_16 A zgloszenie kandyd

 

Druki dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych

I_01 FormEwi 22 OZ_OM

I_02 prot posiedzenia członków lub delegatów OZ

I_03 porzadek posiedzenia

I_04 regul obrad ZZD MZD itp -projekt

I_05 prawomoc pos

I_05A prawomoc głosow

I_06 protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej

I_06A ustalenie wyn wyb del na ZZD

I_07 UchwałyZebr

I_08 Ustal wyn wyb wladz_OZ_OP

I_09 wybór przew_KR

I_10 ukonstuowanie KZ

I_11 protokół z wyborów PREZ

I_12 ustalenie wyn wyb del_na_WZDR

I_12A ustalenie wyników wyb elektorów_WZDR

I_13 ustalenie wyn wyb del na WZD RSB

I_14 ustalenie wyn wyb del do Oddz

I_15 Ankieta osob kan na Przew_Del

I_15 Ankieta osob

I_16 zgloszenie kandyd

I_16 A zgloszenie kandyd

I_16 B zgłoszenie kand z poparciem

I_19 kartydo głos.

II_5_protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów

Druki dla wyborów poza pos tzw URNA

I_15 Ankieta osob kan na Przew_Del I_15 Ankieta osob I_16 zgloszenie kandyd wyb władz z urną uchwały komunikaty 23_28   I_01 FormEwi 22 OZ_OM I_05A prawomoc głosow I_06A ustalenie wyn wyb del na ZZD I_08 Ustal wyn wyb wladz_OZ_OP   I_09 wybór przew_KR I_10 ukonstuowanie KZ

Druki dot. odwołań

II kartydo Odwołania Ustalenie wyników głosowania wniosków o Odwolanie władz

Druki dot. wyborów z zastosowaniem list cząstkowych

I_08_Zgłoszenie kandydata_zgoda – wzór

PROT z wyborów z list. cząst.

I_07_Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór