Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

WYPADKI PRZY PRACY – PAŹDZIERNIK

piątek, 6 Listopad, 2020

Wypadki śmiertelne – październik 2020

1. 14 października 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.00 na terenie zakładu obróbki metali i nakładania powłok na metale w Inowrocławiu uległ pracownik zewnętrznej firmy świadczącej usługi napraw i konserwacji urządzeń z siedzibą w Inowrocławiu. W trakcie przepinania przewodów elektrycznych pieca do cynkowania poszkodowany zasłabł i stracił przytomność. Podjęta reanimacja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, nastąpił zgon mężczyzny. 

2. 23 października 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 15.20 w Starym Brześciu uległ pracownik firmy budowlanej we Włocławku.  Poszkodowany wykonywał prace dekarskie na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W trakcie wykonywania pracy spadł z wysokości około 12 metrów na ziemię. W wyniku doznanych urazów zmarł na miejscu.

3. 27 października 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 października 2020 roku około godz. 14.10 uległ pracownik zakładu produkcji maszyn i urządzeń taboru szynowego w Bydgoszczy. Pracownik będąc w pomieszczeniu szatni przebierał się. W trakcie zmiany odzieży stracił przytomność i upadł uderzając głową o ławkę. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.

4. 28 października 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 20 września 2020 roku na terenie Hiszpanii uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w Bydgoszczy. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego został znaleziony martwy w kabinie pojazdu. 

  Wypadki ciężkie – październik 2020

1. 06 października 2020 roku Policja zawiadomiła właściwego inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.40 uległa pracownica zakładu produkcji wyrobów farmaceutycznych w Paterku. W trakcie pracy kobieta przenosiła ręcznie jedno litrowy pojemnik z gorącą wodą. Idąc potknęła się i zawartość pojemnika wylała na siebie doznając poparzenia termicznego części twarzy oraz klatki piersiowej.

2. 14 października 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 07.35 uległ pracownik zakładu produkcji rolnej w Kobylnikach. Podczas wyciągania za pomocą wyciągarki stacjonarnej zestawu składającego się z ciągnika i dwóch przyczep załadowanych obornikiem doszło do rozerwania ciągnika na dwie części. Znajdujący się w kabinie ciągnika kierowca uderzył klatką piersiową o kierownicę doznając urazów wewnętrznych.

3. 15 października 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia uległ pracownik zakładu przetwórstwa odpadów metalowych w Grudziądzu. Podczas cięcia palnikiem gazowym elementów stalowych doszło do upadku butli z gazem technicznym. Doszło do rozszczelnienia instalacji i następnie zapłonu paliwa. Poszkodowany doznał poparzenia termicznego twarzy.

4. 19 października 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 16 października 2020 roku około godz. 11.30 uległ pracownik zakładu wydobycia surowców mineralnych w miejscowości Nowy Kobrzyniec. Podczas dokonywania oględzin kondensatora do kompensacji mocy biernej transformatora w stacji doszło do pojawienia się łuku elektrycznego. Stojący w pobliżu poszkodowany doznał poparzenia termicznego ciała.

5. 27 października 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.00 uległ pracownik zakładu transportu osób w Grudziądzu. Poszkodowany został przyciśnięty do bramy garażu przez pojazd szynowy, jakiego motorniczy wykonywał manewr cofania. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał wielonarządowych urazów.

6. 28 października 2020 roku w związku ze zmianą kwalifikacji rodzaju wypadku zatrudniający zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 października 2020 roku około godz. 14.10 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz zakładu obróbki metalu w Wąbrzeźnie. Poszkodowany obsługiwał prasę hydrauliczną. W trakcie obsługi maszyny doszło do przyciśnięcia placów prawej dłoni element roboczy prasy.  Dnia 28 października br. inspektor pracy uzyskał informację iż doszło do amputacji II palca prawej dłoni. 

Źródło – Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy