Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Wykopaliska w Starorypinie

niedziela, 21 Lipiec, 2019

W Starorypinie (niewielka miejscowość tuż przy Rypinie) trwają prace archeologiczne na odkrytym średniowiecznym cmentarzysku. Są pierwsze dość sensacyjne odkrycia i znaleziska.  „Najlepsze dopiero przed nami” – twierdzi kierująca wyprawą archeolog Jadwiga Lewandowska.

Właśnie minął drugi tydzień wykopalisk na terenie odkrytego dawnego cmentarza z okresu średniowiecza, znajdującego się na wysoczyźnie Starorypin (niedaleko Rypina). Pracami kieruje kieruje znakomita archeolog z Brodnicy – doktor Jadwiga Lewandowska reprezentująca Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Jak dotąd odkryto kilka szkieletów i te już są zadokumentowane i przeanalizowane antropologicznie. Kolejne czekają na odkrycie, w tym jeden ze śladami zabiegów tzw. antywampirycznych(!) Oprócz tego przeprowadzone zostały badania tzw. nieinwazyjne po drugiej stronie drogi przecinającej teren wykopalisk, gdzie w przyszłym roku planowane są, także prace archeologiczne.

Warto tu dodać, że jak dotąd Ziemia Dobrzyńska (prof. Krajewski każe pisać z dużej litery) jakoś nie miała szczęścia do badań, mimo, że na jej terenie zdarzały się przypadkowe odkrycia wielkiej wagi. Dopiero doktor Jadwiga Lewandowska – pokonując sporo trudności – przystąpiła do kompleksowych, systematycznych badań. W środowisku znane i cenione są rezultaty jej pracy na stanowisku w Sadłowie (Ziemia Dobrzyńska), ale od kilku sezonów to właśnie Starorypin jest miejscem najbardziej spektakularnych odkryć naukowca (m.in. średniowieczna cegielnia).

O sprawie jeszcze poinformujemy

Piotr Grążawski  Na zdjęciu poniżej – brodnicka archeolog z odkrytymi przez jej ekipę szkieletami.