Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

„WIRUSOWE OBOSTRZENIA’ W FIRMACH

wtorek, 13 Październik, 2020

Resort rozwoju przypomina o zaostrzonych zasadach bezpieczeństwa, które wprowadzono w sobotę 10 października w związku z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusem. Zaznaczono, że obostrzeń tych należy bezwzględnie przestrzegać prowadzać działalność gospodarczą.

Organizacja kongresów, targów, konferencji, wystaw i spotkań dopuszczalna jest jedynie w strefach żółtych pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Ponadto, w miejscu odbywania się takich imprez musi znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m kw. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. Zaznaczono, że jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób. Zaznaczono, że zasady obowiązujące w całym kraju, za wyjątkiem stref czerwonych, gdzie organizacja tego typu imprez jest zakazana.

Koronawirus a branża gastronomiczna

W przypadku działalności gastronomicznej  w lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa również musi zakrywać usta i nos. Zaznaczono, że w strefach czerwonych jak i żółtych w obiektach gastronomicznych musi przypadać na 1 osobę 4 mkw.

Działanie hoteli i parków rozrywki

Działalność hotelarska jest dopuszczalna z wyłączeniem klubów i dyskotek. W przypadku hoteli stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. W basenach i aquaparkach obowiązuje zasada obłożenia 75 proc. obiektu. Zasady te obowiązują zarówno w strefach żółtych jak i czerwonych. Resort informuje, że w przypadku wesołych miasteczek, parków rozrywki i parków rekreacyjnych jest obowiązek, aby liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m kw powierzchni bez uwzględnienia parkingów. Podkreślono, że działalność tego typu w czerwonych strefach jest zakazana.

Koronawirus a siłownie

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zaznaczono, że w strefach czerwonych na 1 osobę musi przypadać 10 m kw, natomiast w strefie żółtej – 7 m kw na osobę.

Jazda autobusem w strefie żółtej

W strefie żółtej środkami transportu zbiorowego można przewozić tyle osób, ile wynosi: 100 proc. liczby miejsc siedzących albo, 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Natomiast w strefie czerwonej 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.  

Koronawirus i handel

W obiektach handlowych (zarówno strefie żółtej jak i czerwonej) jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu mogą prowadzić działalność pod warunkiem, że przebywa tam wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Zasady te obowiązują zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej.

Lot samolotem

W przypadku transportu lotniczego jest obowiązek zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego. Ponadto należy przestrzegać obowiązku dezynfekcji statku powietrznego: raz na dobę – w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej – z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin. Ponadto istnieje obowiązek przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady obowiązują w strefie żółtej i czerwonej.