Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

WIRUS W URZĘDZIE!!!

środa, 1 Lipiec, 2020

Komunikat marszałka Piotra Całbeckiego:

Potwierdzone zostały cztery przypadki zakażenia koronawirusem u pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o których stacja sanitarno-epidemiologiczna poinformowała odpowiednio:

– w czwartek 18 czerwca – jeden przypadek;

– w sobotę 20 czerwca – jeden przypadek;

– w czwartek 25 czerwca – dwa przypadki.

(także w czwartek 25 czerwca Sanepid informował o piątym przypadku covid w Urzędzie Marszałkowskim, jednak dziś już wiemy, że ten przypadek od początku był tzw. wynikiem wątpliwym i dlatego został dwukrotnie powtórzony. W obu przypadkach był ujemny).

Wszystkie cztery zakażenia to osoby objęte kwarantanną stacji sanitarno-epidemiologicznej i są to pracownicy jednego departamentu UM. W sumie w kwarantannie przebywało 21 osób. Pracownicy urzędu, którzy przebywali na kwarantannie,  mieli dwukrotnie przeprowadzone testy na obecność coronawirusa, 17 z nich miało dwa kolejne negatywne wyniki i w sobotę 27 czerwca  Sanepid zdecydował o zakończeniu ich kwarantanny.

Już w sobotę 20 czerwca wykonaliśmy dodatkowo 47 badań u osób mogących mieć potencjalny kontakt z pierwszym zakażonym pracownikiem, a których do badań nie zakwalifikował Sanepid.  W poniedziałek 22 czerwca podjąłem decyzję , aby  od 23 czerwca (wtorku) do 26 czerwca (piątku) dwa szpitale: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy (próbki pobierane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu) oraz Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy przebadały – na zlecenie i koszt Urzędu Marszałkowskiego –  1011 osób, w tym: wszystkich etatowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz stałych współpracowników urzędu, niektórych radnych województwa i inne osoby, które miały bezpośredni bliski kontakt z urzędem. Wszystkie testy dały wynik ujemny.

W kolejnych dniach będziemy kierować na badania pracowników, którzy przebywali na urlopach lub różnych formach opieki nad dzieckiem i nie było ich w związku z tym w pracy w ostatnim tygodniu.

Od piątku 19 czerwca wdrażamy procedury, do których zobowiązała nas stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz nasze własne dodatkowe obostrzenia.  Błyskawiczne odizolowanie pracowników zakażonych nastąpiło w wyniku realizacji wcześniej przyjętych w Urzędzie Marszałkowskim procedur.

Każdy z pracowników, który udawał się danego dnia na pobranie wymazu w kierunku covid, udawał się następnie do domu i pracował zdalnie. Wprowadziliśmy takie rozwiązanie aby ograniczyć kontakt między pracownikami do minimum.
Do pracy w urzędzie pracownicy wracali dopiero po otrzymaniu informacji o ujemnym wyniku testu.  W dalszym ciągu utrzymujemy pracę zdalną części pracowników.

W ostatni weekend  (jak co tydzień, już od początku kwietnia) przeprowadzono  dezynfekcję urzędu, tzw. zmgławianie pomieszczeń środkami wirusobójczymi i bakteriobójczymi. Ponadto utrzymujemy wszystkie obostrzenia, które od marca obowiązują w Urzędzie Marszałkowskim. Dodatkowo wprowadzono obowiązek noszenia masek ochronnych lub przyłbicy na terenie całego urzędu (dotąd urząd podzielony był na strefy i maskę/przyłbicę należało nosić przemieszczając się między poszczególnymi strefami).