Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

WARTO WALCZYĆ W SŁUSZNEJ SPRAWIE!

poniedziałek, 5 Październik, 2020

Pan Profesor Wojciech Polak zamieścił na swoim facebooku następujący wpis.

Szanowni Państwo.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w trudnych chwilach. To dzięki Wam sprawa została rozwiązana pozytywnie. Na UMK powstanie Pracownia Badania Dziejów „Solidarności” a ja zostanę jej kierownikiem. Rozwiązanie to odpowiada mi. Dziękuję wam Kochani za pomoc za solidarność, za wszystko !!!
Dokładnie o to szło Zarządowi Regionu, gdy jednogłośnie podejmował „„Apel do jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”.
Dziękujemy Panu Rektorowi – to dla Uniwersytetu i całego regionu znakomita decyzja!