Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

W ENERDZE PRZEWODZI BRODZIŃSKI!

poniedziałek, 12 Październik, 2020

Paweł Brodziński (fot. u góry) nowym przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Grupie Kapitałowej ENERGA SA Oddział Toruń.

Dziś, w sali szkoleniowej jednego z toruńskich hoteli odbyło się zebranie delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Grupie Kapitałowej ENERGA SA Oddział Toruń. Najważniejszym jego punktem był wybór przewodniczącego KM po tym, jak poprzedni Józef Adamczewski złożył rezygnację (w związku z przejściem na rentę). Jak się wkrótce okazało, na to stanowisko swój akces zgłosiło dwóch kandydatów: Paweł Brodziński i Waldemar Juszczyński – obaj członkowie prezydium Komisji Międzyzakładowej, obaj na różnych etapach ściśle współpracowali z Józefem Adamczewskim.

M. Kawczyński i T. Jeziorek

Delegaci większością głosów (w wyborach tajnych) wybrali 38. letniego Pawła Brodzińskiego. Decyzją WZD Paweł został także delegatem do trzech przedstawicielstw (w tym Region, sekcja branżowa).

Wynik wyborów wpłynął też na decyzję o „przekonstruowaniu osobowym” Komisji Międzyzakładowej. Jednogłośnie i na wniosek Brodzińskiego zdecydowano, że dotychczasowy wiceprzewodniczący Grzegorz Stępiński nadal będzie pełnił swoją funkcję, natomiast sekretarzem obrano Waldemara Juszczyńskiego, zaś skarbnikiem Piotra Urbańskiego. Obrady prowadził Piotr Grążawski, w obecności m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ZR. czyli Tomasza Jeziorka i Mariusza Kawczyńskiego.

Tuż po WZD odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej, gdzie omawiano głównie sprawy wewnętrzne.

W trakcie obydwu zebrań padło wiele słów szacunku, nawet wdzięczności za pracę długoletniego przewodniczącego Józefa Adamczewskiego. Podkreślano jego lojalność wobec członków związku, skromność i pracę momentami wymagającą sporego poświęcenia, a także nieustanną bezkompromisową walkę o poprawę bezpieczeństwa pracy. Akcentowano, iż jego czas przewodniczenia przypadł w bardzo trudnym okresie dla związkowców i całej firmy, gdzie nieodpowiedzialne eksperymenty mogły wręcz spowodować katastrofę. Józef niewątpliwie bardzo dobrze wpisał się w historię zakładowej Solidarności.

Pawłowi Brodzińskiemu gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy i życiu osobistym. Teraz Twój czas!

Redaktor

Pracuje komisja skrutacyjna