Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

UMIARKOWANE BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE

wtorek, 17 Listopad, 2020

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2020 roku

Z danych wstępnych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy w meldunku o rynku pracy wynika, że w dniu 31 października 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 227 bezrobotnych. Było to o 680 osób (0,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8286 osób (13,4%) więcej niż w końcu października 2019 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 18 powiatach województwa (od 3 osób w powiecie bydgoskim do 122 osób w powiecie inowrocławskim), w powiecie golubsko-dobrzyńskim liczba bezrobotnych nie uległa zmianie, natomiast w 4 powiatach odnotowano jej wzrost (od 30 osób w powiecie świeckim do 93 osób w Bydgoszczy).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 611 osób (1,0%) i w końcu miesiąca wyniosła 61 941 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2020 r. wyniosła 1019,0 tys. osób, w odniesieniu do września zmniejszyła się o 4,7 tys. osób, czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2019 odnotowano w tym zakresie spadek o 10,6 tys. osób, czyli 1,2%). W stosunku do października 2019 r. liczba bezrobotnych w kraju wzrosła o 178,5 tys. osób (21,2%).