Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

„TO BĘDZIE JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA”

piątek, 9 Październik, 2020

Prof. Wojciech Polak potwierdził w rozmowie z PAP, że pokieruje, a najpierw stworzy na UMK, jednostkę międzywydziałową zajmującą się historią „Solidarności”. „Dziękuję za wszelkie wyrazy wsparcia, które spotkały mnie w ostatnich tygodniach” – podkreślił naukowiec.    
PAP poinformowała pod koniec września o protestach m.in. Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie prof. Polaka, który został pozbawiony funkcji szefa katedry na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizacja uważała działanie władz uczelni wobec zasłużonego badacza najnowszej historii Polski jako krzywdzące.

Władze UMK podkreślały, motywując planowane zmiany nazwy katedry, a co za tym idzie, także jej kierownictwa, względami związanymi z parametryzacją i koniecznością zatrudnienia na tym stanowisku osoby o udokumentowanym dorobku naukowym w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Pierwotnie UMK informowało, że nowym kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego zostanie najprawdopodobniej prof. Zdzisław Polcikiewicz. O ostatecznym obsadzeniu tej funkcji zadecyduje jednak konkurs, który ma ogłosić dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Do tego czasu pełnienie obowiązków kierownika katedry powierzono prof. Polakowi.

Po spotkaniu prof. Polaka z władzami uczelni zapadła decyzja o powołaniu nowej jednostki, którą będzie on kierował.

„To dla mnie satysfakcjonujące rozwiązanie. Myśl o powołaniu takiego ośrodka krążyła na UMK pewien czas. To coś bardzo pilnego. Badania z zakresu historii najnowszej są zdecydowanie bardziej efektywne, gdy żyją świadkowie i są namacalne świadectwa. To szczególne istotne w obliczu braku części dokumentów. Możliwość rozmowy z uczestnikami tamtych wydarzeń stwarza sytuację komfortową, ale trzeba pamiętać, że jest ona przemijająca” – podkreślił w rozmowie z PAP historyk.

Prof. Polak przyznał, że nie ma jeszcze szczegółów związanych z tym projektem, ale jednostka ma podlegać bezpośrednio rektorowi i być międzywydziałowa. Jednocześnie podkreślił, że jest pod wrażeniem ludzkiej solidarności i podziękował za wyrazy wsparcia w trudnym dla niego okresie ostatnich tygodni. „Pojęcia +solidarności+ – tej dużej i tej małej są dla mnie tak samo ważne, więc gdy jej doznaje, moja radość jest niezmierna” – dodał przewodniczący Kolegium IPN. Przyznał, że w tym momencie kierowanie centrum międzywydziałowym, jednostką czysto naukową, będzie dla niego — po tym, co się stało — lepszym rozwiązaniem.

„Oczywiście poproszę rektora o możliwość prowadzenia wykładów ogólnouniwersyteckich, żeby rozszerzać studenckie horyzonty. Zawsze na moje wykładu przychodziło wiele osób, więc chciałbym to kontynuować” – powiedział prof. Polak.

Rzecznik UMK prof. Marcin Czyżniewski potwierdził PAP, że powstanie jednostka, która zajmie się historią działalności opozycji w PRL-u.

„Prof. Polak dobierze sobie współpracowników z osób zatrudnionych na UMK. Nie ma terminu, w którym to centrum ma powstać. Nie będzie ono miało charakteru dydaktycznego, więc nie jesteśmy związani kalendarzem roku akademickiego” – dodał rzecznik UMK.

Informację o tym, że na UMK na powstać nowa jednostka prowadzona przez prof. Polaka jako pierwsze podało Polskie Radio PiK. (PAP)

Autor: Tomasz Więcławski

Źródło – https://dzieje.pl/edukacja/prof-w-polak-pokieruje-jednostka-miedzywydzialowa-zajmujaca-sie-historia-solidarnosci