Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

STRAŻACKA AKCJA INFORMACYJNA

czwartek, 20 Październik, 2022

Akcja informacyjna Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W całym kraju na budynkach komend i pojazdach służbowych zawisły flagi i transparenty NSZZ „Solidarność”. To efekt uchwały Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność”. Protest Solidarności odbędzie się 17 listopada w Warszawie.
 Akcja informacyjna Sekcji Pożarnictwa NSZZ
/ fot. Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”
Mając na uwadze wsparcie przygotowań do ogólnopolskiej manifestacji Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o akcji informacyjnej, która ma polegać w szczególności na oflagowaniu budynków komend i pojazdów służbowych, zamieszczaniu informacji o postulatach na terenie komend, ale także w mediach społecznościowych. Działania te rozpoczęły się 17 października br. Związkowcy domagają się między innymi waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20% od przyszłego roku. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Strażacy z KSP za niezbędne uznali: • urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych, • doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP, • wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia, • wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP, • urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem, • urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom, • zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA. Członkowie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wyrażają oczekiwanie, że bezprecedensowe zaangażowanie strażaków w realizację zadań związanych z pandemią Covid-19, sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz obecnym kryzysem związanym z napaścią Rosji na Ukrainę zostaną dostrzeżone i właściwie docenione przez stronę rządową.