Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

STANOWISKO „S” UNIWERSYTETU MK

czwartek, 5 Listopad, 2020

Toruń, 03. 11. 2020

 

STANOWISKO

 

Jako członkowie NSZZ ”Solidarność” przy UMK jesteśmy wstrząśnięci obserwacją w jaki sposób wiele osób ze środowiska akademickiego wykorzystuje wywalczoną przez Solidarność wolność słowa i zgromadzeń.

 

Aktywny udział w zajściach ulicznych organizowanych przez środowiska antypaństwowe w czasie zagrożenia epidemicznego stanowi jawne pogwałcenie prawa i zasad współżycia społecznego. Wulgaryzmy, obsceniczna i satanistyczna symbolika, nawoływanie do przemocy i jej sankcjonowanie – wszystko to pod pretekstem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyroku porządkującego stan prawny przypadków legalnej aborcji poczętych dzieci w świetle konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony życia ludzkiego. Z ogromnym smutkiem zauważamy nihilizm młodych uczestników demonstracji, ich zagubienie moralne i bezideowość przykrywane wulgarnością, fałszywym oburzeniem, sterowaną nienawiścią do sztucznie wykreowanego wroga.

 

Szczególne bolesne są ataki na Kościół katolicki, który w czasie stanu wojennego pogrążonym w lęku, strachu i niepewności ludziom dawał poczucie więzi i braterskiej miłości. Kościół jednoznacznie popierając dążenia wolnościowe stanął w obronie prześladowanych i więzionych działaczy Solidarności. Oprócz opieki duszpasterskiej i modlitwy walczył o zwolnienia internowanych i uwięzionych oraz niósł pomoc – zarówno duchową, jak i konkretną pomoc materialną i prawną poszkodowanym i ich rodzinom. Za tę działalność władze komunistyczne szykanowały i prześladowały księży, wielokrotnie posuwając się do skrytobójstwa.

Wyrażona przez władzę UMK w liście z dn. 27 X troska o uczestników (studentów i pracowników) tych wydarzeń, przy jednoczesnym braku odniesienia się do krzywd innych osób: bezbronnych istot ludzkich, szykanowanych i obrażanych obrońców życia, obrońców profanowanych miejsc kultu religijnego wyraźnie określa sympatie polityczne Autorów apelu i jawnie wpisuje się w działania opozycji politycznej zmierzającej do obalenia legalnego rządu.

Szanowni Państwo, nie na taką Polskę umawialiśmy się rozpoczynając walkę z komunistycznym totalitaryzmem czterdzieści lat temu!

 

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”

 

przy UMK w Toruniu

Stanisław Biniak