Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

SHARP – GRAŻYNA SZEFOWĄ „S”!

czwartek, 23 Marzec, 2023

W wyniku wyborów przewodniczącą komisji zakładowej w Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. została Grażyna Jarentowska (na fot z prawej).

23 marca, w sali Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. w Ostaszewie odbyły się wybory władz  związkowych na nową kadencję. Wcześniej na wydziałach dokonano wyboru delegatów i na nich złożono obowiązek wyłonienia związkowej reprezentacji. Stawili się prawie wszyscy (jednemu pilne obowiązki nie pozwoliły na uczestnictwo).

W świetnie przygotowanym zebraniu (z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej uczestniczył Piotr Grążawski) od początku wszystko przebiegało bardzo sprawnie, choć zdarzył się jeden moment absolutnie szczególny; to jest wówczas, gdy po sprawozdaniu z działalności za minioną kadencję Grażyna Jarentowska wspomniała zmarłych kolegów i koleżanki… Naprawdę wzruszająca chwila. Takie zebrania to absolutnie odpowiednie forum na choćby krótkie wspomnienie o tych, którzy odeszli.

Grażyna zebrała komplet głosów, także koleżanki i koledzy wybrani do komisji zakładowej otrzymali tak silne wsparcie, że pierwsza tura wystarczyła z dużym zapasem. Wymieńmy nazwiska tych dzielnych ludzi, którzy nie zawahali się wziąć na siebie odpowiedzialność kierowania zakładową organizacją związkową; Ewelina Olszewska, Barbara Ostrowska, Krzysztofa Wanatowska, Stanisław Jarosz. W komisji rewizyjnej zasiądą: Lucyna Witkowska, Piotr Sadowski, Marcin Michałowski, Andrzej Kowalski.

Główne obszary działania fabryki SHARP w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Crystal Park w Ostaszewie) to produkcja i sprzedaż telewizorów Sharp, Blaupunkt oraz marek własnych na potrzeby dużych sieci handlowych. Zakład w szczytowym okresie zatrudniał ponad dwa tysiące osób. W pierwszych latach działalności należał do Sharpa. Następnie Japończycy odsprzedali udziały słowackiej spółce Skytec UMC. Przez kilka lat fabryka nosiła nazwę UMC Poland.

Po uzyskaniu udziału większościowego w Skytec UMC – w lutym 2017 roku, japońska firma ponownie przejęła prawa do znaków towarowych, a także do produkcji i dystrybucji produktów Sharp. Wraz z wejściem w życie przejęcia z 9 października 2019 roku firma Sharp zapewniła sobie 100 procent udziałów w spółce zależnej. W opinii ekspertów stało się to sygnałem planów wzrostu sprzedaży oraz rozwoju marki na rynku europejskim, co też nastąpiło, ale prosperity od kilkunastu miesięcy ewidentnie „ostygło”. Czasy obecnie ciężkie, rynek zapchany chińszczzną, tak, że sprzedaż doskonałych, markowych wyrobów Firmy z Ostaszewa nie jest prostą sprawą. Nasi związkowcy wierzą, że dobre czasy (i najlepsze wypłaty) dopiero przed nimi.

Życzymy sukcesów i Firmie SHARP i świetnej załodze, zwłaszcza związkowcom NSZZ”S”. Wybranym na nową kadencję i tym, którzy na nich głosowali – gratulujemy!