Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

RYZYKUJĄ – TRZEBA TO WYNAGRODZIĆ!

czwartek, 29 Październik, 2020

Oświatowa Solidarność domaga się wprowadzenia dodatku dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i opiekunów pracujących w przedszkolach, którzy uczą stacjonarnie. Chce też, aby w razie kwarantanny lub izolacji nauczycielom przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. Prezydium ZR naszego Regionu popiera słuszne stanowisko nauczycieli.

Do 8 listopada w całym kraju wprowadzono edukację zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla wszystkich klas szkół średnich, a także słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian, czyli odbywa się stacjonarnie, chyba że sanepid wyda zgodę na inny tryb nauczania.

Oświatowa Solidarność zwraca uwagę, że nauczyciele klas I-III i opiekunowie w przedszkolach podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie mogą zachowywać zalecanego dystansu społecznego i są bezpośrednio narażeni na zakażenie SARS-Cov-2. Związek argumentuje, że wobec braków kadrowych oraz obaw o zdrowie i życie, dodatek motywowałby tę grupę pracowników oświaty do pracy w warunkach

„Takie motywacyjne działanie wobec nauczycieli byłoby bardzo potrzebne, bo jeśli nauczyciele pójdą na masowe zwolnienia lekarskie, to nie będzie miał kto uczyć” – powiedział PAP szef sekcji oświatowej związku Ryszard Proksa.

We wtorek Solidarność przesłała do resortu edukacji i nauki stanowisko w tej sprawie. Nie padła konkretna kwota, ile taki dodatek miałby wynosić.

„Oczekujemy, że jakaś propozycja padnie. Chcemy spotkać się z ministrem, bo to on dysponuje informacją, jakiej grupy nauczycieli taki dodatek by dotyczył” – stwierdził Proksa.

Oświatowa Solidarność chce też, aby w razie kwarantanny lub izolacji nauczycielom przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. W tym tygodniu związek ma przesłać do ministerstwa stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą dotyczącą walki z epidemią nie tylko personel medyczny, ale także m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Państwa delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej, czy nauczyciele także będą mieli prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc., odpowiedział, że według niego każdy pracownik oświaty powinien dostawać takie same świadczenia jak inni mieszkańcy naszego kraju.

„W tej sprawie w dalszym ciągu będą trwały konsultacje i rozwiązania będą dostosowywane do sytuacji, która będzie aktualnie panowała” – podkreślił.