Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

RONDO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

czwartek, 8 Październik, 2020

Rada Miasta Rypina podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu rondu w centrum tej miejscowości imienia NSZZ Solidarność.

W akcie tym – jako gość – uczestniczył wiceprzewodniczący naszego Zarządu Regionu, jednocześnie długoletni działacz samorządowy Janusz Dębczyński (na fot. w trakcie wystąpienia przed radnymi Rady Miejskiej), który po sesji rypińskiego samorządu nie krył poruszenia:
– Miałem przyjemność i zaszczyt podziękować za ten piękny gest radnym na czele z przewodniczącym Sławomirem Malinowskim, burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu i radnemu Waldemarowi Murawskiemu, który jako szef Podregionu był pomysłodawcą tej inicjatywy. Od Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność tym osobom wręczyłem pamiątkowe medale 40-lecia powstania NSZZ Solidarność.
Także odznaczony burmistrz Rypina Paweł Grzybowski był wyraźnie poruszony całym wydarzeniem. Na swoim koncie facebooka napisał:
„​Medal 40-lecia NSZZ ,, Solidarność ” .
Dziękując nie kryję wzruszenia.
W XX w. dwa zwycięstwa Polaków zmieniły bieg historii powszechnej: w 1920 r. zatrzymanie marszu bolszewików na Rzeczpospolitą i dalej na zachód, a w 1980 r. pierwszy krok na drodze do uwolnienia się Europy Środkowo-Wschodniej od systemu narzuconego przez Moskwę. Obie wielkie wiktorie nad komunizmem, wedle racjonalnych rachub niemożliwe, odnieśli nasi przodkowie dlatego, że świadoma mniejszość potrafiła przemóc odwieczne słabości narodu, obudzić go z marazmu i skupić wokół wartości fundamentalnych.
Redaktor