Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

PPK – związkowe szkolenia

czwartek, 13 Czerwiec, 2019

W bardzo dobrej współpracy ze specjalistami od finansowych inwestycji z PKO BP, od 28 maja są przeprowadzane w Regionie szkolenia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ostatnie z tej serii przeprowadzono wczoraj (12.06) w Inowrocławiu, natomiast dzień wcześniej szkolili się związkowcy Włocławka, przedtem Torunia. 

Pomimo tego, iż przesadnej frekwencji nie odnotowaliśmy, to i tak cenną wiedzę zdobyło kilkudziesięciu naszych liderów związkowych. W razie potrzeby będziemy powtarzać szkolenia, wzbogacając je o nowości w sprawie.

Czym są PPK i dlaczego powstały?

Wpłaty do PPK – kto ile wpłaca?

PRACODAWCA PRACOWNIK PAŃSTWO
PPK składka pracodawcy PPK TFI.png PPK składka pracownika.jpg PPK Dopłata Państwa PPK.png
 • Wpłata podstawowa: 1,5% wynagrodzenia pracownika
 • Wpłata dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia
 • Wpłata podstawowa: 2% wynagrodzenia pracownika
 • Wpłata dodatkowa: do 2% wynagrodzenia
 • Wpłata powitalna: 250 zł (jednorazowo)
 • Dopłata roczna: 240 zł (raz w roku)
Wpłaty na PPK wliczane są do kosztów uzyskania przychodu  i wyłączone z podstawy składek na ZUS. Wpłaty są wyliczane na podstawie przychodu brutto,  ale potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu. Każdy pracownik uczestniczący w PPK otrzyma wpłatę powitalną oraz każdego roku dopłatę roczną.
 • Dobrowolność uczestnictwa – automatyczny zapis do PPK pracownika przez pracodawcę z możliwością odstąpienia od uczestnictwa w PPK
 • Wypłata środków – możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku 60 lat. Pozostała część wypłacana w kolejnych latach w formie renty terminowej
 • Ulga w podatku – zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych
 • Dziedziczenie – środki zgromadzone w PPK będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym

Kiedy uczestnik może wypłacić środki z PPK?

Możliwość wypłacenia odłożonych pieniędzy, po skończeniu 60 lat Możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy z PPK
 • jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków – bezpośrednio na rachunek bankowy
 • ratalnej wypłaty 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach
 • w przypadku zakupu mieszkania/budowy domu na kredyt (do 100% wartości środków), z obowiązkiem późniejszego zwrotu
 • w przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (do 25% wartości środków) bez konieczności zwrotu

Redaktor - na fot najwyżej - szkolenie w Inowrocławiu, niżej Toruń