Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ODESZLI W TYM ROKU

poniedziałek, 31 Październik, 2022

Od początku tego (2022) roku odeszło do wieczności wielu członków naszego związku; kombatantów, sympatyków, przyjaciół, znajomych. Każdy z nich zostawił po sobie wspomnienie wspólnej pracy, działania, przyjaźni. Dziś szczególnie wspominamy:

  • 31 grudnia 2021r. zmarł Sławomir Borkowski–  założyciel i  wieloletni przewodniczący  naszej organizacji związkowej  NSZZ Solidarność przy SHARP .

  • 23 stycznia, w Brodnicy zmarł Tadeusz Gutkowski – jeden z organizatorów komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w 1980 roku, potem jej przewodniczący w Brodnicy. Po stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku, a po 1989 ponownie wybierany na przewodniczącego pracowników oświaty skupionych w NSZZ”S” Brodnica.

  • 28 marca zmarł Włodzimierz Tribus. Miał 75 lat. Włodek był jednym z redaktorów gazety „Wolne Słowo. Biuletyn Informacyjny”, która wychodziła w Toruniu od Kryzysu Bydgoskiego w marcu 1981 r. aż do wprowadzenia stanu wojennego. W okresie solidarnościowego karnawału Włodzimierz Tribus wchodził także w skład niezależnego pisma „Rota 80”.

  • 20 maja zmarł Jan Dybicz – wieloletni przewodniczący komisji zakładowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, działał w Radach Pracowników – także w ich międzynarodowych strukturach. Prowadził regionalne zjazdy naszego związku, twórczo uczestniczył we wszystkich większych regionalnych przedsięwzięciach i akcjach, sam inicjował wiele zdarzeń.

  • 5 czerwca zmarł Ferdynand Zalewski – współtwórca NZZ Solidarność w Inowrocławiu, pierwszy Przewodniczący w Mieście Inowrocław .

  • Pod koniec lipca, po długiej chorobie zmarł Dariusz Kucharski, członek Komisji Krajowej, przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, wieloletni szef związkowego Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”, a także wieloletni redaktor łódzkiego „Regionalnego Informatora Związkowego”. Przyjaciel naszego Regionu, dobry kolega, znajomy wielu z nas osobiście.
 
  • 2 lipca,  zmarł Leszek Zaleski, jedna z legend toruńskiej „Solidarności”. W stanie wojennym wystawiono za nim list gończy. Spinał struktury podziemnej „Solidarności” w regionie toruńskim. Należał do słynnej grupy „hakerów Wolności’, która kilkakrotnie wdarła się na wizję reżimowej telewizji. Aresztowany i więziony.

  • 27  października zmarł Tadeusz Marchlewski – długoletni działacz Solidarności energetyków z Brodnicy. Zaangażowany, zawsze uczynny, przez kilkka kadencji przewodniczący brodnickich struktur NSZZ”S” w Enerdze.

Wszystkim – także nie wymienionym z nazwiska – wieczny odpoczynek racz dać Panie.