Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADY SEKCJI LEŚNIKÓW

wtorek, 20 Październik, 2020

Dziś w siedzibie Regionu odbyły się obrady Sekcji Krajowej Pracowników Leśnictwa. Omawiano głównie sprawy branżowe, choć pierwszym tematem była sytuacja niektórych związkowców-leśników w Toruniu.

Pod przewodnictwem Jacka Cichockiego, przy obecności członków Zarządu Sekcji odbyły się obrady Sekcji Krajowej Pracowników Leśnictwa. W części zebrania uczestniczył tez przewodniczący Zarządu Regionu Tomasz Jeziorek i sekretarz ZR Piotr Grążawski. Debatowano głównie o problemach branży z różnych części kraju i tu widać, że związkowcy, z których wszyscy są długoletnimi pracownikami, wielu dobrymi fachowcami potrafią dobrze czytać nastroje, a przede wszystkim oczekiwania braci leśników. W większości nie ma jakichś nadzwyczajnych problemów, zaś te, które się pojawiają są „załatwiane” w drodze rozmów, negocjacji.

Trudna, niejasna sprawa jest w Toruniu (pisaliśmy o tym niedawno), ponieważ związkowcy ostro ocenili postępowanie dyrekcji wobec kol. Tomka Sołtysa, Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy biurze RDLP w Toruniu. Uważają, iż brak chęci zrozumienia stanowiska związku niepotrzebnie doprowadził do zaostrzenia problemu. Ewidentną ilustracją do tego stwierdzenia jest fakt wystosowania przez dyrekcję „wezwania przedsądowego” jako odpowiedzi na pismo Solidarności m.in. w sprawie tego incydentu.

Problem urósł do tego stopnia, że głos w kwestii (na razie nieoficjalnie) zabrali główni politycy (rządzącej prawicy) naszego regionu, natomiast oficjalnie zareagowała pani poseł Ewa Kozanecka (PiS) w której biurze jutro ma się odbyć „spotkanie mediacyjne”.

Nieoficjalnie wiemy, że żadnej ze stron nie zależy na „grzaniu konfliktu”, to też w Prezydium Regionu spodziewamy się dobrych owoców mediacji pani poseł Kozaneckiej i stosownego komunikatu, który (jeżeli będzie) najszybciej opublikujemy.

Jeszcze uwaga – obrady odbyły się w pełnym reżimie sanitarnym, zaś na potrzeby fotografii, na kilka sekund zdjęto maski ( i żeby nie było – w tym czasie nikt nie kaszlał, ani nie kichał – wiadomo – leśnicy zdrowe towarzystwo…)

Piotr Grążawski