Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADY PREZYDIUM ZR

wtorek, 24 Listopad, 2020

Dziś od rana zebrali się członkowie Prezydium Zarządu Regionu aby omówić wszystkie tematy na zbliżające się posiedzenie Zarządu Regionu (27.XI).

Prezydium zapozna się z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także informacjami o zabezpieczeniu związkowców w zakładach pracy. Według naszych ustaleń najbardziej narażoną grupą pracowniczą oprócz – co oczywiste – pracowników służby zdrowia są… pracownicy przedszkoli. Niestety, dzieci przenoszą chorobę bardzo łatwo z co najmniej dwóch powodów; najczęściej zakażenie przechodzi u nich bezobjawowo (brak czynnika ostrzeżenia); wymagają opieki w bezpośrednim kontakcie.

Wnioski jeszcze będą przekonsultowane ze środowiskiem, jednak na dziś – po wprowadzeniu szczepień będziemy wspierali postulat objęcia nimi w pierwszej kolejności nauczycieli przedszkoli i szkół zaraz po medykach- pracownikach służby zdrowia.

Z pozostałych branż, komisji zakładowych nie dochodzą jakieś nadzwyczajnie dramatyczne wiadomości. Najwięcej chorych członków związku, z umiarkowanymi objawami mamy w Toruniu.

Wiele uwagi Prezydium ZR poświęci sprawom finansowym. Chodzi o to, że część najemców naszych pomieszczeń ma spore kłopoty związane ze spadkiem obrotów ich branży, bądź nawet całkowitym zanikiem dochodów. Wnoszą o drastyczne obniżki czynszu…

Podczas dzisiejszych obrad Prezydium omówi wstępne założenia do działań na przyszły 2021 rok biorąc pod uwagę różne warianty dochodowe i organizacyjne. Podobna dyskusja powinna się też rozpocząć na sesji Zarządu Regionu, tym bardziej, iż zbliża się połowa kadencji, a zatem zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Regionu.

Red.