Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Obradowało Prezydium ZR

środa, 12 Czerwiec, 2019

Jak co tydzień obradowali członkowie Prezydium Zarządu Regionu aby podjąć najważniejsze decyzje z zakresu bieżącego administrowania majątkiem Regionu, lecz przede wszystkim by ustalić sposoby rozstrzygnięć napływających spraw związkowych.

Wyjazdowe posiedzenie odbyło się we Włocławku, gdzie wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Oddziału Janusza Dębczyńskiego na temat miejscowego rynku pracy, a także kondycji związku. Rozdzielono zadania do organizacji letnio- jesiennych przedsięwzięć Regionu, z których największym będzie organizacja uroczystych – jubileuszowych obchodów męczeńskiej śmierci patrona związku księdza Jerzego Popiełuszki. Spodziewamy się wielu gości, z czego się cieszymy, jednak to jeszcze nieco komplikuje pewne przedsięwzięcia.

Dokonano przeglądu aktualnie toczących się spraw przed sądami pracy (na szczęście przed innymi już nie mamy), gdzie związek jest stroną, lub wstąpił do postępowania, albo ma pełnomocnictwo. W całym Regionie jest ich dosłownie kilka. W porównaniu z początkiem roku (około 20) to ewidentna różnica, a gdyby wziąć dane sprzed 3 lat, to już nie ma o czym mówić.

Tomasz Jeziorek poinformował zebranych o dyskusjach w sprawie ewentualnych zmian w Krajowej Sekcji Oświaty. Tu Prezydium uznało, że wszelkie ruchy powinny należeć wyłącznie do środowiska związkowców oświatowej Solidarności.

Fot –  Trzech przewodniczacych: J. Dębczyński, T. Jeziorek, M. Kawczyński we Włocławku , niżej – znany, lubiany, pomocny, czyli włocławski prawnik ZR Paweł Ślubowski w swoim kącie-)

Paweł Ślubowski

Text&foto Piotr Grążawski