Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADOWALI W INOWROCŁAWIU

wtorek, 8 Listopad, 2022

Wczoraj (7 listopada) odbyło się zebranie przewodniczących komisji zakładowych z Oddziału Inowrocław. Według kilkupunktowego porządku obrad omówiono sprawy bieżące i kwestie związane z czekającą nasze struktury procedurą wyborów na kolejną kadencję.

Z udziałem przewodniczącego ZR Tomasza Jeziorka, który w trakcie obrad przekazał najważniejsze informacje z praz ZR odbyło się zebranie przewodniczących komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” Inowrocławia. Przewodniczył szef Oddziału Inowrocław Mariusz Kawczyński.

Pierwsze dwa punkty zebrania miały charakter informacyjny, a mianowicie zapoznano się z ogólną sytuacją związku w Regionie (poza Chełmnem nie ma jakichś nadzwyczajnych konfliktów) i omówiono stan organizacji związkowych w zakładach pracy Inowrocławia (tu także zdecydowana większość określiła sytuację jako „normalną” – czyli są kłopoty ale „dajemy radę”).

Kończy się związkowa kadencja i właściwie już może zacząć przeprowadzanie wyborów na nową, zatem przewodniczący ZR uznał, że konieczne jest przypomnienie ogólnych przepisów wewnątrz związkowych regulujących proces wyborczy; głównie wybory komisji zakładowej, przewodniczącego, delegatów na WZDR, elektorów. W większości są one dobrze znane, jednak trzeba pilnować tych spraw, aby nie było kłopotów z legalnością wyboru. Podstawowa zasada – przy każdych wyborach zakładowych musi być obecny członek Regionalnej Komisji Wyborczej.`

Przez dłuższą chwilę dyskutowano sprawy – głównie organizacyjne – związane z nadchodzącym wyjazdem do Warszawy na manifestację 17 listopada. Według deklaracji można się spodziewać całkiem licznej grupy z Oddziału Inowrocław.

Red.