Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

poniedziałek, 30 Styczeń, 2023

W gościnnych progach pałacu w Kobylnikach (k. Kruszwicy) miały miejsce pierwsze w tym roku obrady Zarządu Regionu.

 

Prawdopodobnie poranna niezwykle intensywna śnieżyca (konieczność dojazdu na miejsce w trakcie jej trwania) spowodowała brak obecności kilku członków tego gremium ale większość dotarła i sesja mogła być stanowiąca.

Omówiono stan struktur i kondycję całego Regionu u progu nowego roku. Tomasz Jeziorek zapoznał z postępem prac adaptacyjnych w naszym budynku przy ul. Mickiewicza w Toruniu. Janusz Dębczyński złożył relację z prac Komisji Krajowej. Tym razem sekretarz ZR nie składał swojego sprawozdania z prac Prezydium ZR, ponieważ… nie dojechał (niezbyt groźny wypadek komunikacyjny po drodze, na Rubinkowie). Przez dłuższy czas dyskutowano o stanie związku w zakładach pracy regionu i postępie akcji wyborczej (na razie „rozwija się w początkowej fazie”, za to luty zapowiada się intensywny w tym względzie).

Nie podejmowano żadnych uchwał.

 Red.