Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

piątek, 21 Październik, 2022

W trakcie ponad dwugodzinnych obrad Zarząd pojął kilka uchwał o znaczeniu wewnętrznym i gospodarczym, a także uchwalił kryteria liczbowe wyłaniania delegatów na WZDR.

  Zanim rozpoczęto oficjalne obrady – przewodniczący ZR Tomasz Jeziorek, w imieniu całego ZR wręczył ks. Józefowi Nowakowskiemu oprawioną ikonę jako podziękowanie za wiele lat współpracy z regionalnymi strukturami naszego związku, a także poinformował, że ponieważ ks. Nowakowski przeszedł na emeryturę, wobec tego podjęte są starania u ks. biskupa o nadanie ks. Józefowi tytułu honorowego kapelana Solidarności.

Po serii sprawozdań złożonych przez sekretarza ZR Piotra Grążawskiego z prac Prezydium i Janusza Dębczyńskiego z prac Komisji Krajowej podjęto dyskusję na tematy w nich zawarte. Postulowano m.in. zmiany w obchodach niektórych stałych rocznic, choćby takich jak październikowe ku czci ks. Jerzego. Podnoszono, iż w niektórych aspektach przechodzą w niewiele wnoszącą rutynę, a nawet dewaluację. Dowodzono, że należy iść w kierunku powszechniejszego udziału.

Zarząd Regionu po raz kolejny wyraził słowa uznania i podziękowania dla wszystkich członków naszych pocztów sztandarowych. Ta zaszczytna, choć trudna społeczna służba przyczynia się do podnoszenia rangi wydarzeń z naszym (związkowców) udziałem.

W dalszej kolejności o mawiano sprawy związane ze zbliżającą się demonstracją związku w Warszawie. Koniecznym stało się podjęcie uchwały zapewniającej jej legalne sfinansowanie.

Kolejne uchwały to m.in. o proporcjach liczbowych w wyłanianiu na zebraniach wyborczych delegatów (zasadniczo się nie zmieniła od obowiązującej w mijającej kadencji, ale opublikujemy po redakcyjnym dopracowaniu), o zapłacie faktury cząstkowej za remont siedziby przy ul. Mickiewicza, upoważnienie Prezydium ZR do podejmowania niektórych decyzji inwestycyjnych, bądź ich zmianie (np. co do wyboru systemu ogrzewania) związanych z siedzibą (ściśle w ramach budżetu), o uruchomieniu środków finansowych ZR na zakup inwestycyjny (zamiast np. lokaty bankowej), o zezwoleniu na podejmowanie przez ZR uchwał przez nośniki elektroniczne (tylko wówczas, gdy wymagają tego nagłe okoliczności, lub inna sytuacja nadzwyczajna np. nasilenie epidemii, zagrożenie ogólne itp.), a także jedna o znaczeniu wewnętrznym.

txt&fotoRed  

Pamiątkowa ikona dla ks. Józefa