Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

NOWY POMNIK KS. JERZEGO

środa, 28 Wrzesień, 2022

W Solcu Kujawskim został dziś uroczyście odsłonięty pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Fundatorem jest firma SOLBET, zaś autorem wielce udanego dzieła Zbigniew Mikielewicz.

Z udziałem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka, wojewody kuj-pom Mikołaja Bogdanowicza, przewodniczącego ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ”S” Tomasza Jeziorka, prezesa SOLBETU, pocztów sztandarowych i związkowców z naszego związku odsłonięto dziś w Solcu Kujawskim pomnik księdza Jerzego Popiełuszki.

Sam akt odsłonięcia i poświęcenia poprzedziła msza święta, zaś tę poprzedził dziarski, udany koncert orkiestry miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mszę Świętą – w obecności pocztów sztandarowych z naszych trzech Oddziałów – odprawił w koncelebrze m.in. regionalnego Duszpasterza Ludzi Pracy ks. Rajmunda Ponczka – ksiądz biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk i on też wygłosił kazanie odnoszące się w części do umiejętności modlitwy – tak jak to potrafił ks. Jerzy, a w części do życia i przykładu błogosławionego.

Po mszy wszyscy jej uczestnicy przeszli pod blisko kościoła stojący pomnik ks. Popiełuszki i tu nastąpił moment poświęcenia dzieła artysty Zbigniewa Mikielewicza. Po tym złożono kwiaty. Jako pierwsza uczyniła to delegacja naszego Regionu (Prezydium) pod przewodnictwem Tomasza Jeziorka.

Przez cały czas twórca pomnika Zbigniew Mikielewicz był bardzo chwalony za bardzo dobry – klasyczny projekt i wykonanie. Rzeczywiście – to jeden z najbardziej udanych pomników ks. Jerzego w Polsce. Być może przyczynia się do tego skromna, realistyczna do tego ciepła forma przedstawienia postaci, gdzie ks. Jerzy wygląda jakby przystanął na chwilę w reakcji na nasze spotkanie. Jest w Nim mnóstwo pogody…

Jutro postaramy się „wrzucić” relację filmową z tego wydarzenia.

txt&fotoPiotrGrążawski

Na pierwszym planie z lewej prezes SOLBETU M. Małecki i ks. biskup K. Włodarczyk

Pamiątkowa fota musi być…

W środku T. Jeziorek i wojewoda kuj-pom M. Bogdanowicz

  Niżej – twórca pomnika – Z. Mikielewicz (fota „wyciągnięta” z wideo)