Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

NOWE POCIĄGI W REGIONIE

poniedziałek, 28 Listopad, 2022

Nowe pociągi zakupione przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyruszą na trasy w całym regionie. Pięć nowoczesnych zespołów trakcyjnych kosztowało 180 mln zł.
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego sfinalizował zakup pięciu pociągów, które w barwach Polregio będą obsługiwały przewozy pasażerskie w całym regionie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego. W sumie wydano 180 mln zł.

„W Kujawsko-Pomorskiem obserwujemy w ostatnim czasie wzrost liczby korzystających z regionalnej oferty kolejowej – obecnie o 25 proc. w stosunku do sytuacji sprzed pandemii. To oznacza m.in., że działania samorządu województwa na rzecz rozwoju regionalnego transportu kolejowego i przywrócenia mu znaczenia w połączeniach lokalnych są właściwe i pozytywnie odbierane przez obecnych i potencjalnych pasażerów” – zaznaczył marszałek Piotr Całbecki.

Jak poinformowano w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego, zakupione w bydgoskiej Pesie elektryczne zespoły trakcyjne są przystosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i wyposażone w klimatyzację oraz rozwiązania techniczne zapewniające stałą bieżącą informację dla podróżnych. Każdy z pociągów ma 150 miejsc siedzących. Składy będą obsługiwały m.in. dworce w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
Fot. Marta Stangreciak/UMWKP