Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

NEGOCJACJE W ENERDZE

poniedziałek, 19 Październik, 2020

Nowy przewodniczący Solidarności w MKZ ENERGA Toruń – Paweł Brodziński (na fot. niżej) przekazał sporo wieści z prac związkowców tej firmy.

Na początku września zostaliśmy poinformowani, że ENERGA-OPERATOR SA odstępuje od przestrzegania zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) z dniem 31.12.2020 r. Związek Pracodawców Energetyki, który był sygnatariuszem PUZP w 1993 r., przestał istnieć w 2014 r. Pomimo to ENOP SA po 2014 zdecydował się respektować zapisy PUZP, aż do zeszłego miesiąca, kiedy otrzymaliśmy jego wypowiedzenie. Ten niepokojący krok bynajmniej nie wskazywał na dobre intencje Pracodawcy.

ZUZP Płock

Teraz już wiemy, że wypowiedzenie PUZP (o którym piszę wyżej) było pierwszym krokiem do próby wypowiedzenia ZUZP-u (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy) w Oddziale w Płocku oraz w Logistyce w Płocku, które rozpoczęło się dokładnie tydzień po wypowiedzeniu PUZP, czyli 21.09.2020 r.

Nie mamy wątpliwości, że próba wypowiedzenia ZUZP w Płocku to początek agresywnej polityki Pracodawcy, który chce stopniowo wypowiadać ZUZP-y w innych Oddziałach i pozbawiać nas kolejnych świadczeń, dlatego wszystkie Organizacje Związkowe muszą jak najmocniej przeciwstawiać się takim próbom już teraz, kiedy dzieje się to w Płocku, bo potem może być za późno. Dlatego też, kiedy koledzy ze Związków Płockich przystąpią do rozmów z Pracodawcą w dniach 20-21.10.2020 r. będą tam obecni (jako obserwatorzy) przedstawiciele Solidarności z pozostałych Oddziałów ENOP (ja również), jak i przedstawiciele innych Związków zawodowych z Grupy. Nie będziemy mieli prawa głosu, ponieważ negocjacje toczą się między sygnatariuszami ZUZP w Płocku, tj. między Związkami Płockimi a DGO w Płocku, ale będziemy na Sali aby obserwować te rozmowy. Jako wsparcie dla pracowników z Płocka.

W tym miejscu należy dodać, że taka polityka ORLEN-u dot. ZUZP-ów doprowadziła do tego, że pracownicy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a planowali pozostać jeszcze w pracy, teraz zmieniają decyzję i jak najszybciej składają wnioski o przejście na emeryturę, bojąc się utraty świadczeń z obowiązujących jeszcze w Oddziałach ZUZP-ów. Ma to szczególnie negatywne skutki przy jednoczesnej polityce nie zatrudniania nowych pracowników i nie odtwarzania etatów po pracownikach odchodzących na emeryturę.

Polityka zatrudnienia

Od czasu przejęcia nas przez ORLEN bardzo mocno zahamowane zostały rekrutacje. ORLEN uznał, że utrzymanie pracowników jest drogie, w związku z czym trzeba zmniejszyć ich ilość. Nie mówimy tylko o nowych rekrutacjach, które były przewidziane we wszystkich Oddziałach, ale również (a może przede wszystkim) o odstąpieniu od odtwarzania etatów po pracownikach przechodzących na emerytury. Taka polityka doprowadzi w niedługim czasie do zapaści firmy, która nie będzie w stanie funkcjonować przy ciągle zmniejszającym się stanie zatrudnienia. ORLEN wydaje się wychodzić z założenia, że duża część pracowników w ENERGA ma zdecydowanie za mało pracy, w związku z czym nic się nie stanie jeśli przejmą część obowiązków swoich koleżanek i kolegów odchodzących na emeryturę. W niektórych Wydziałach i Działach naszego Oddziału już w tej chwili pojawiają się bardzo duże problemy z realizacją bieżących działań, wynikające z takiej polityki naszego właściciela.

Na ostatnim spotkaniu z ORLEN-em przedstawiciele Solidarności zwrócili na to uwagę. W odpowiedzi usłyszeli, że to złe Zarządy w ENERGA same podjęły takie błędne decyzje. Po naszej interwencji być może coś drgnęło bo DGO w Oddziałach otrzymali polecenie żeby (na razie tylko w Departamencie Prac na Sieci) zebrać informacje od pracowników będących blisko wieku emerytalnego, kiedy planują przejść na emeryturę. Po zebraniu tych informacji do tych pracowników mają zostać zatrudnieni młodzi monterzy „na zakładkę” – tzn. żeby starszy, doświadczony pracownik zanim odejdzie na emeryturę, nauczył swojego następcę pracy w energetyce. Podkreśla się, że zbieranie informacji o tym kiedy starsi pracownicy planują przejść na emeryturę nie będzie służyć temu żeby wywierać na nich presje dot. odejścia, ale tylko temu żeby wiedzieć kiedy zatrudnić ich zmienników.

Paweł Brodziński – przewodniczący MKZ ENERGA Toruń