Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

MOGĄ BYĆ SZKOLENIA…

wtorek, 1 Grudzień, 2020

Tak, jednak na razie przez internet. Prezydium ZR podjęło decyzję o uruchomieniu szkoleń właśnie w takim systemie.

Ponieważ nie możemy przewidzieć jak długo będą obowiązywały zaostrzone przepisy sanitarne dotyczące zgromadzeń, korzystania z hoteli i pensjonatów, czy ośrodków szkoleniowych Prezydium Zarządu Regionu postanowiło o stworzeniu możliwości przeprowadzenia rozmaitych kursów związkowych przez internet.

W ostatnim czasie z kilku miejsc w Regionie dotarły zgłoszenia o potrzebie przeszkolenia nowych członków związku, lub o wyłożeniu ostatnich zmian w prawie pracy i związkowym. Wszystkie organizacje związkowe, które chcą aby ich przedstawiciele przeszli podobne kursy powinny skierować zapotrzebowanie do Zarządu Regionu. W takim „zapotrzebowaniu” należy uwzględnić: proponowany temat szkolenia, a także określenie dni tygodnia oraz godzin w których by mogło się odbywać (np. wtorek od godz. 16 – 19, czwartek od godz. 10 – 13).

Trzeba też wziąć pod uwagę, iż niektóre tematy wręcz trzeba „przerabiać” w tzw. „blokach”, czyli łącznie, najlepiej w jednym ciągu, stąd wyznaczenie czasu w wymiarze np. pół godziny nie jest trafne.

Jednocześnie Prezydium ZR zapewnia, że gdy tylko to będzie możliwe (pozwolą na to przepisy sanitarne) powrócimy do praktyki organizowania szkoleń w poprzedniej formule.

Red.

Fot. U skarbnika Regionu Mariusza Kawczyńskiego zaczął się już „bombowy sezon”…