Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

LEŚNIKOM PRZEWODZI JACEK CICHOCKI!

środa, 29 Marzec, 2023

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, delegaci z całego kraju wybrali na przewodniczącego leśnej Solidarności Jacka Cichockiego, pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (na fot drugi od prawej).

Walne Zebranie Delegatów Solidarności miało miejsce 10-11.03.2016 r. w Warszawie w 35. rocznicę podpisania Porozumień Sękocińskich. W pierwszym dniu obrad odbyły się wybory, które były wynikiem powstania wakatu, na skutek przejścia w drodze awansu zawodowego Grażyny Zagrobelnej z funkcji dotychczasowego przewodniczącego KSPL NSZZ Solidarność na stanowisko dyrektora krośnieńskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

W głosowaniu, w którym udział wzięło 77 osób, przewagą głosów, na przewodniczącego KSPL wybrany został Jacek Cichocki (na zdjęciu drugi od prawej), będący dotychczas przewodniczącym Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy RDLP w Toruniu. Jacek Cichocki pracuje na stanowisku głównego specjalisty Służby Leśnej ds. szkodnictwa leśnego i ochrony mienia w toruńskiej dyrekcji LP.

Podczas drugiego dnia Zebrania, oprócz odznaczenia najbardziej zasłużonych dla leśnego środowiska związkowego, przypomniano historię oraz kulisy zawarcia Porozumień. W 1981 r., przez osiem dni negocjacji, walczono nie tylko o poprawę warunków pracy i płacy leśników, ale także o ochronę i rozwój polskich lasów. Ostateczne uzgodnienia dały podwaliny pod dziś obowiązującą ustawę o lasach.

– Będziemy podejmować wysiłki na rzecz ochrony pracowników i ich praw, a także funkcjonującego obecnie modelu polskiego leśnictwa. W związku z trwającą przemianą pokoleń, będziemy starali się także pozyskiwać nowych członków spośród młodych pracowników Lasów Państwowych, rozbudzając w nich chęć zrzeszania się i pracy na rzecz wspólnego dobra – mówi Jacek Cichocki.

Siedziba KSPL NSZZ Solidarność od tej chwili będzie w biurze RDLP w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9.