Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

LEŚNICY POROZUMIELI SIĘ !!!

piątek, 6 Listopad, 2020

KOMUNIKAT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu oraz Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, informują

o ugodowym zakończeniu sporu i zawarciu porozumienia w dniu 5 listopada 2020 r.

 

Porozumienie zostało podpisane przez:

– Bartosza Michała Bazelę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

oraz

– Macieja Kussa Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Toruniu

– Jacka Cichockiego Zastępcę Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Toruniu.


Porozumienie, którego szczegółowe uzgodnienia są do wiadomości stron kończy spór. Prezydium Zarządu Regionu przyjmuje je z satysfakcją i gratulacjami dla obu stron, choć Jackowi Cichockiemu (na fotografii) gratulujemy szczególnie serdecznie, dziękując za cierpliwość, rozwagę i wiarę w dobry obrót sprawy.

 Gdy zapytaliśmy go o pierwsze wrażenia odparł:   – Negocjacje były trudne, ale dowiedliśmy, że dialog i porozumienie, pomimo początkowych trudności pozornie nie do pokonania zawsze są możliwe.

Nic dodać.

Sekretarz ZR – Piotr Grążawski