Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

KRAJOWI LEŚNICY U NAS!

środa, 9 Październik, 2019

Przez prawie trzy dni toczyły się na terenie naszego Regionu obrady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa. Przyjęli kilka branżowych uchwał i stanowisk, a także wytyczyli program działania związku na najbliższy czas.

Na terenie naszego Regionu, a konkretnie w Wąbrzeźnie toczyły się obrady leśników z Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność”. W ostatnim dniu w obradach uczestniczył sekretarz ZR Piotr Grążawski. Leśnicy przyjęli wiele dokumentów odnoszących się głównie do do spraw wewnątrz branży i całej Firmy Lasy Państwowe, w tym kwestie posiłków regeneracyjnych, zabezpieczeń emerytalnych, spraw socjalnych, stawek wynagrodzeń i dodatków itp. Z pewnością na swoich stronach udostępnią to co było przeznaczone dla szerszej wiadomości.

Sekretarz ZR przedstawił zebranym Region Toruńsko-Włocławski, wyraził satysfakcję i zadowolenie, że Krajowa Sekcja Leśników na miejsce swych obrad wybrała właśnie teren naszego Regionu oraz zaprosił wszystkich do udziału w zbliżających się uroczystościach ku czci księdza Jerzego na włocławskiej tamie.

Jednym z końcowych punktów obrad KS Pracowników Leśnictwa było uroczyste odznaczenie dwóch działaczy związkowych: Leona Jarzembowskiego i Stanisława Warpechowskiego Odznaką Zasłużony dla Krajowej Sekcji Leśnictwa NSZZ”Solidarność”.

  Leon Jarzembowski (urodził się w Głęboczku k. Brodnicy) , absolwent SGGW w Warszawie, do NSZZ”S” wstąpił w 1981 roku, gdy zaczął pracę jako leśniczy w Iławie. Odtąd pełnił wiele funkcji związkowych i zawodowych. obecnie jest inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Susz.

Stanisłw Warpechowski – absolwent SGGW w Warszawie (ukończył w 1983r). Najpierw objął stanowisko leśniczego w Mrągowie (Mazury), a do NSZZ”S” wstąpił w 1989 roku. Pełnił rozmaite funkcje związkowe i zawodowe zyskując sobie szacunek kolegów. W roku 2016 został powołany na Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo i tę funkcję pełni do dziś.

Foto – Zdjęcie górne – wspaniały, oryginalny sztandar leśników, niżej – odznaczeni Jarzembowski, Warpechowski.

DVC 10.1 HDMI

text&foto red.