Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

JUTRO ZEBRANIE ODDZIAŁU TORUŃ

poniedziałek, 7 Listopad, 2022

Fot. W środku przewodniczący O. Toruń Jerzy Wiśniewski