Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Jurek – szef Oddziału Toruń!

poniedziałek, 18 Luty, 2019

Dziś (18.02) podczas pierwszego zebrania Oddziału Toruń wybrano jego szefa i Zarząd. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym wybrano Jerzego Wiśniewskiego („S” pracowników oświaty) oraz wyłoniono 10 osobowy Zarząd Oddziału.

Obrady miały miejsce w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu, a poprowadził je Dariusz Ludwikowski, mocno wspierany przez przewodniczącego ZR Tomasza Jeziorka. Przeprowadzono je według wszystkich rygorów regulaminowych, przy obecności wymaganej ilości przedstawicieli wszystkich przewodniczących z terenu dawnego Regionu Toruńskiego (ponieważ de facto  prawie taki zasięg terytorialny ma obecny Oddział Toruń), a więc nie tylko z Torunia, lecz także Wąbrzeźna, Chełmna, Brodnicy.

Na funkcję przewodniczącego Oddziału Toruń zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Jerzego Wiśniewskiego – znanego, aktywnego działacza Solidarności Oświaty (szefa struktur toruńskich) i w głosowaniu tajnym Jerzy „wziął” wszystkie głosy. Nieco więcej pracy miała komisja skrutacyjna w składzie: Jakub Janowski, Karol Wielkanowski, Henryk Jabłoński w przypadku wyboru 10 osobowego Zarządu Oddziału. Wymaganą ilość głosów otrzymali: Józef Adamczewski, Violetta Huzarska, Piotr Janowski, Jacek Kolbusz, Ewa Kwiatkowska, Dariusz Ludwikowski, Elżbieta Piontkowska, Mirosław Rygielski, Piotr Zieliński, Dariusz Modrzewski.

Część uczestników zebrania

Zarówno przewodniczący Oddziału, jak również prowadzący obrady Dariusz Ludwikowski zaprosili związkowców do udziału w przyszłych obradach tej struktury. W dyskusji poruszono sprawy sytuacji pracowników jednostek kultury, kwestii ich reprezentacji i integrowania wokół wspólnych spraw.

Poruszające było wystąpienie Piotra Janowskiego z Chełmna, który przedstawił złą sytuację pracowników jednego z tamtejszych zakładów przemysłowych, w ratach otrzymujących bieżące wynagrodzenie, gdzie pracodawca przetrzymuje po kilkadziesiąt tygodni składki związkowe, a kwoty z funduszu socjalnego załoga otrzymała z … rocznym opóźnieniem. Oczywiście sprawy tak nie zostawimy, tym bardziej, że zdumieni działacze w kuluarach podkreślali, że coś podobnego zdarzało się w nie tak znów dawnych latach ciężkiego kryzysu, ale obecnie? Skandal.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Toruńskiego zwoła przewodniczący Wiśniewski i każdy zostanie powiadomiony indywidualnie, a na stronie z pewnością to będzie „odtrąbione”!

Text&foto Piotr Grążawski

Z tego zebrania zmontujemy też klip video, który dziś -jutro powinien pojawić się na stronie.

W trakcie jednego z głosowań tajnych…