Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

JUBILEUSZ PRACOWNIKÓW I INSTYTUCJI

wtorek, 10 Grudzień, 2019

Z okazji jubileuszu Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza w piątek (13 grudnia) na wernisaż wystawy „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu”, która będzie dostępna dla odwiedzających od 13 grudnia do 31 maja.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednostką kultury samorządu województwa. Jako samodzielna instytucja kultury powstało 1 stycznia 1959 roku (stan zbiorów wynosił ponad 5 tysięcy obiektów). Jego twórczynią i pierwszym wieloletnim dyrektorem była prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa, której imię placówka nosi od 1999 roku. Muzeum prezentuje wystawy stałe i czasowe z blisko 68 tysięcy obiektów z całej Polski. Prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą, organizuje koncerty muzyki tradycyjnej oraz kiermasze sztuki ludowej.  

Muzeum Etnograficzne prowadzi trzy skanseny. Jednym z nich jest położony w centrum Torunia Park Etnograficzny prezentujący różnorodne obiekty architektury wiejskiej z XVIII i XIX wieku, przeniesione z Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. W większości są to oryginalne budynki – rozebrane, przeniesione, zakonserwowane i ponownie zmontowane na terenie parku. Kolejną ekspozycją jest Park Etnograficzny w Kaszczorku, w którym prezentowane są obiekty budownictwa ludowego ziemi chełmińskiej oraz związane z rybołówstwem i zajęciami wodnymi. Są to m.in. drewniana chata z końca XVIII wieku, barki, wiaty nadjeziorne i budy rybackie. Największą inwestycją ostatnich lat było stworzenie otwartego w maju 2018 roku Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. To przeprowadzona z dużą dbałością o szczegóły rekonstrukcja wsi menonitów – osadników z zachodu Europy, przede wszystkim z Niderlandów, którzy w XVI wieku znaleźli schronienie w naszym kraju. W parku zgromadzono najcenniejsze zachowane do dziś przykłady charakterystycznej dla tej zbiorowości architektury. Znajdują się tu 3 pełne zagrody składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, przeniesione z terenu Doliny Dolnej Wisły. Projekt sfinansował samorząd województwa (6,2 mln złotych, 97 proc. kosztów).

Muzeum Etnograficzne było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za swoją działalność. W 2018 roku za projekt Olenderskiego Parku w Wielkiej Nieszawce zdobyło nagrodę w konkursie „Odkrywca” 2018 w kategorii inwestycja sprzyjająca turystyce oraz medal „Dziedzictwo wieków”. W tym roku otrzymało wyróżnienie Sybilli 2018, najważniejszego ogólnopolskiego konkursu na wydarzenie muzealne roku.

Dla nas bardzo ważne jest też to, że w Muzeum dobrze działa komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem świetnego związkowca i fachowca w swojej branży zawodowej Doroty Kunickiej.

Z okazji święta Firmy – wszystkiego najlepszego Dorotko! Dla Ciebie, Twojego Koleżeństwa, wszystkich Pracowników – od Zarządu Regionu – zdrówka, sukcesów zawodowych i kasy, kasy, kasy! 


Muzeum Etnograficzne w liczbach:
  • 68 tysięcy obiektów z całej Polski znajduje się obecnie w zbiorach muzeum,
  • 30 tysięcy gości odwiedza muzeum w ciągu roku,
  • 100 wydarzeń zorganizowało muzeum w 2018 roku,
  • 3 parki etnograficzne działają w strukturach muzeum,
  • 10 tysięcy gości odwiedziło w 2018 roku Olenderski Park Etnograficzny.