Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Inowrocław – dla EWY 100 lat!!

wtorek, 15 Październik, 2019

Społeczny Inspektor Pracy Ewa Czajkowska z Inowrocławia, która na codzień jest związana z Przedszkolem nr 14 „Muzyczna Kraina” obchodzi właśnie 30 lecie pracy zawodowej. O Jej jubileuszu pamiętali także przyjaciele z NSZZ „Solidarność”, którzy naszej eleganckiej Jubilatce złożyli serdeczne życzenia i nagrodę. Na zdjęciu – działaczka Oświatowej NSZZ „Solidarność” Gabriela Paternoga (z lewej) składa gratulacje Pani Ewie.

Do życzeń wszelkiej pomyślności dołącza się Prezydium Zarządu Regionu – wszystkiego dobrego!!!