Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Pamięci bohaterów niepodległości

piątek, 29 Marzec, 2019

29 marca 1950 r. – straceni w więzieniu mokotowskim w Warszawie:

– ur. 3 I 1924 r. Zygfryd Kuliński, ps. Albin, żołnierz podziemia antykomunistycznego. W październiku 1947 r. dołączył do oddziału Wiktora Stryjewskiego „Cacki” i działał k.Lidzbarka i Brodnicy, rozbijając posterunki MO i biorąc udział w akcjach ekspropriacyjnych w Gralewie, Bieżuniu, Nowym Świecie, Kamieniu Kotowym i Staroźrebach. 8 lutego 1949 r. zatrzymany po donosie przez UBP w Małej Wsi,

– ur. 5 XI 1923 r. w Bromierzu Wacław Michalski, ps. Gałązka, żołnierz AK w czasie okupacji niemieckiej, a po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1945 r., żołnierz ROAK. W październiku 1947 r. dołączył do oddziału Wiktora Stryjewskiego „Cacki” i wraz z nim działał w okolicach LIDZBARKA i Brodnicy, rozbijając posterunki MO i biorąc udział w akcjach ekspropriacyjnych, m. in. w Gralewie, Bieżuniu, Nowym Świecie, Kamieniu Kotowym i Staroźrebach. 8 lutego 1949 r. aresztowany przez UB po bitwie we wsi Gałki,

– ur. 6 stycznia 1914 r. we wsi Księty Stanisław Konczyński, ps. Kunda, Stary. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK Obwodu „Sierpc”. Od stycznia 1945 r. służył w oddziale ROAK i brał udział w walkach na terenie województwa warszawskiego, również w okolicach LIDZBARKA i DZIAŁDOWA, BRODNICY, a od października 1947 r. w oddziale NOW dowodzonym przez Jana Malinowskiego. 11 lutego 1949 r. został wzięty do niewoli po walce z oddziałem KBW, UBP i MO i w okolicach Sinogóry. Po bestialskim śledztwie, wyrokiem WSR w Warszawie skazany został na karę śmierci,

– ur. 10 lutego 1921 r. w Raczynach Seweryn Oryl, ps. Kanciasty. W czasie okupacji niemieckiej służył w oddziale AK Obwód „Mława”, działającego również w okolicach DZIAŁDOWA. Wiosną 1946 r. wstąpił do oddziału ROAK dowodzonego przez Franciszka Majewskiego. W listopadzie 1947 r. został żołnierzem NSZ. 12 lutego 1949 r. został aresztowany przez UBP w Zieluniu. Wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 29 września 1949 r. został skazany na karę śmierci.

– ur. 5 czerwca 1928 r. w Raczynach Karol Rakoczy, ps. Bystry. Po kapitulacji Niemiec służył w oddziale ROAK Obówd „Mewa” działającym na terenie powiatów: lipieńskiego, mławskiego, DZIAŁDOWSKIEGO, płockiego. płońskiego, rypińskiego, brodnickiego i sierpeckiego. 11 lutego 1949 r. został aresztowany i skazany przez WSR w Warszawie na karę śmierci.