Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

POŻEGFNALIŚMY ADĘ

środa, 30 Czerwiec, 2021

WPIS 21 KWIECIEŃ 2021

Dziś (21.04), w Ciechocinku odbył się pogrzeb śp. Adaminy Szywińskiej. Zmarłą działaczkę NSZZ „Solidarność” pożegnali m.in. Poczet Sztandarowy Regionu Toruńsko-Włocławskiego z przewodniczącym Oddziału Toruń Jerzym Wiśniewskim, były przewodniczący ZR i działacz niepodległościowy W. Krypel, Jan Wyrowiński i skromne grono przyjaciół, znajomych, rodziny.

Adamina Szywińska w latach 80-tych XX wieku była działaczką opozycji antykomunistycznej i współpracowała z zorganizowanymi strukturami podziemnego NSZZ „Solidarność” w Toruniu.

Będąc pracownikiem Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, książek drugiego obiegu oraz kartek okolicznościowych.

W latach 1982-1989 działała w Punkcie Pomocy Charytatywnej przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, później Diecezjalnym Ośrodku Charytatywno-Społecznym w Toruniu, udzielającym pomocy rodzinom osób więzionych i represjonowanych. Przygotowywała m.in. paczki żywnościowe, rozdzielała leki, przywoziła dary dla ośrodka z innych miast Polski.

Była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Jezuitów w Toruniu. Od 1983 r. organizowała pielgrzymki opozycjonistów na Jasną Górę oraz wyjazdy na spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Kolportowała kasety z nagraniami kazań ks. Jerzego Popiełuszki, a w rocznice jego porwania, organizowała pielgrzymki z Torunia do Górska.

W 1982 r. uczestniczyła w procesach politycznych w Toruniu, robiąc notatki i sprawozdania dla Tajnego Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Od 1987 r. należała do Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”.

    Nasz poczet sztandarowy Niżej pierwszy z prawej Władysław Krypel