Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

FOTO REMANENT PO PIELGRZYMCE

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

40 PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ była wielkim wydarzeniem, w którym wzięło udział wielu związkowców. Wykonano w tym czasie setki zdjęć i klipów filmowych (najczęściej telefonami). Nie wszystkie – ba – jedynie małą część da się zaprezentować na naszej stronie i z tych, które dostaliśmy wrzucamy w formie foto-przeglądu.

„Przegląd” jest otwarty, to znaczy, że jeżeli ktoś z Was uzna, że jego fota też tam powinna się znaleźć, to wystarczy ją przesłać.

  Wszystko jest w zakładce GALERIA, a potem GALERIA ZDJĘĆ, a tam trzeba znaleźć 40 PIELGRZYMKA LUDZI PRACY.

Fragment z GALERII