Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Dwie ważne wizyty

niedziela, 30 Wrzesień, 2018

W regionie, miniony weekend minął pod znakiem dwóch ważnych wizyt: ministra rodziny pracy i polityki społecznej E. Rafalskiej  w Brodnicy (na fotografii) i Grudziądzu oraz premiera M. Morawieckiego w Toruniu.  

Wizyta wzbudziła duże zainteresowanie dziennikarzy

28 września  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przebywała w Brodnicy i Grudziądzu, gdzie odwiedziła Ochotnicze Hufce Pracy, które aktywizują społecznie i zawodowo młodych ludzi. W Brodnicy, w hotelu STORK odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Pani Minister zwróciła uwagę na niskie bezrobocie i problemy płacowe pracowników społecznych. „Nie ma Polski A, B i C. Wszyscy powinni mieć takie same szanse na rozwój” – zapewniała. „Dla mnie jako ministra pracy bardzo ważne jest, jaka jest sytuacja ludzi młodych na rynku pracy – nawet przy tak niskim bezrobociu. Zależy mi na tym, żeby te osoby szybko odnajdywały się na rynku pracy. To się znacząco poprawia” – podkreśliła. Poinformowała, że na koniec sierpnia 2018 było zarejestrowanych jako bezrobotni 250,2 tys. osób do 30. roku życia – w tym 114,9 tys. osób do 25. roku życia. To mniej do tego samego okresu w roku poprzednim o odpowiednio 48 tys. i 26 tys. Rafalska wskazała, że jej zdaniem OHP rozwijają się na zmieniającym się rynku pracy, profesjonalizują się i mają wysokiej jakości specjalistów, konsultantów oraz doradców zawodowych. „To wszystko jest z korzyścią dla młodych osób” – oceniła. Wyraziła także zadowolenie z tego, że bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie ten problem był przez lata mocno zauważalny, spadło z 13,4 procent w 2015 roku do 8,7 proc. obecnie. „Mamy dzisiaj inną sytuację na rynku pracy w tym regionie. Osoby młode powinni od najmłodszych lat uczyć się etosu pracy. Inna sytuacja jest, gdy przerwę ma osoba młoda, a inna, gdy przerwa dotyczy długoletniego pracownika. Stąd nasza troska o zatrudnienie i wskaźniki aktywności zawodowej osób młodych oraz tych w wieku 50+” – stwierdziła Rafalska. Przyznała, że jeżdżąc po różnych regionach, widzi, że te same zadania są w różny sposób realizowane. Oceniła, że w niektórych samorządach odbywa się to gospodarnie i rozsądnie, a czasami tuż za miedzą inaczej. „Zawsze zadaję sobie wtedy pytanie – od czego to zależy. Bardzo często mówimy: pieniądze, pieniądze, pieniądze. Otóż nie same pieniądze. Ważne są także takie kwestie jak kapitał ludzki. Ludzie są w tym wszystkim niezwykle ważni” – mówiła Rafalska. Chociaż skupiała się na omawianiu zagadnień związanych z OHP, to jednak nie ominęła (choć tylko sygnalnie) tematu nadchodzących wyborów samorządowych. Tu pochwaliła radnych PiS z Brodnicy za dobrą współpracę z jej resortem. Po konferencji odbyło się zamknięte spotkanie z lokalnymi działaczami samorządowymi i związkowymi. 30 września, prosto z samorządowej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości jaka odbywała się w Bydgoszczy, do Torunia zawitał premier Mateusz Morawiecki i z mieszkańcami miasta spotkał się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
„Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra „nie ma pieniędzy i nie będzie” Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski” – mówił premier Morawiecki w Toruniu w trakcie spotkania z mieszkańcami. Na postawione przez niego pytania dotyczące rządu PO-PSL zebrani odpowiadali jasno: nie! Przypomniał o licznych, ogromnych sukcesach obozu rządzącego choćby w kwestii polityki społecznej. Dodał, że w Bydgoszczy widział dziś transparent „Przywrócić normalność”. Zapytał zebranych: „To się zastanówmy, co to jest to przywrócić normalność? Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki?”.
I odpowiedział: „To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli”. Podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość przywraca normalność. Dodawał też, że najważniejszym obowiązkiem jest ten wobec ojczyzny. Red.