Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

CZY W RDLP GNĘBIĄ CZŁONKÓW NSZZ”S”

piątek, 16 Październik, 2020

Czy w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dochodzi do – nazwijmy to oględnie – złego traktowania niektórych pracowników, szczególnie członków NSZZ „Solidarność”? Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” przyjęło takie zgłoszenia i sprawy z pewnością nie pozostawi własnemu biegowi. 

Szczegółowej analizie poddano przypadek zastraszania kol. Tomka Sołtysa, Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy biurze RDLP w Toruniu. Z pogwałceniem prawa związkowego pracodawca oświadczył publicznie zwolnienie z pracy kol. Tomasza, nie respektując prawa podlegania szczególnej ochronie związkowej  ze względu na reprezentowanie przez niego interesów pracowniczych na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu a także kraju, bowiem Kol. Tomasz Sołtys jest również członkiem Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Zgłoszono też inne incydenty. Prezydium jest na etapie ich wyjaśniania. Jeżeli okaże się, iż mamy do czynienia z dyskryminowaniem, czy próbami mobbingowania członków naszego związku nie będziemy delikatni.

Sekretarz ZR Piotr Grążawski