Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

CIEKAWA WYSTAWA „S” NA UNIWERSYTECIE!

czwartek, 17 Wrzesień, 2020

Wczoraj, o godzinie 12.00 przed gmachem Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina) dokonano otwarcia wystawy plenerowej obrazującej 40 lat NSZZ „Solidarność” na UMK.

W obecności m.in. przewodniczącego Zarządu Regionu Tomasza Jeziorka otwarcia wystawy dokonał przewodniczący komisji zakładowej na UMK Stanisław Biniak. Na czterech sporych planszach streszczono historię związku na Uniwersytecie poprzez bardzo przemyślaną prezentację kopii archiwalnych zdjęć i dokumentów, a także opisy.

Plansze solidne, dobrze wykonane, zaś kompozycja i treść na poziomie uniwersyteckim. Każdej części nadano adekwatny do treści, choć symboliczny tytuł (z kluczem), co dodatkowo podnosi walor poznawczy i… robi wrażenie. Wielkie gratulacje dla autora projektu graficznego Adama Solarczyka. Oto pozostali twórcy i autorzy, bez których nie było by wydarzenia:  

    Tej (może nieco bałaganiarskiej) kombinacji plansz dokonał redaktor strony, w rzeczywistości plansze prezentują się bardzo statecznie i czytelnie, dlatego zapraszamy przed Rektorat na Gagarina – warto zobaczyć tę wystawę.

Red.