Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

CHYBA WRÓCIMY DO RDS…

środa, 4 Listopad, 2020

Rezygnacja przedstawicieli „Solidarności” z członkostwa w RDS, oskładkowanie umów zleceń oraz tzw. pakt społeczny, to główne tematy spotkania szefa „Solidarności” Piotra Dudy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Spotkanie, które odbyło się warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej trwało blisko godzinę.

Omówiono najważniejsze bieżące kwestie z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego po rezygnacji z członkostwa w Radzie przedstawicieli „Solidarności”. Przewodniczący Związku wskazał, że zdaniem „Solidarności” drogą do rozwiązania tego problemu jest pilna nowelizacja art. 85 w tzw. Tarczy antykryzysowej. Premier Jarosław Gowin zadeklarował, że zrobi wszystko, aby przedstawiciele „Solidarności” jak najszybciej wrócili do RDS.

Rozmawiano również o planowanym przez rząd zamiarze pełnego oskładkowania umów zleceń, o które od lat zabiega NSZZ „Solidarność”. Ważnym wątkiem był również temat tzw. Paktu społecznego. Szef Związku, nie kwestionując konieczności dialogu w tej kwestii, odniósł się sceptycznie to takiego rozwiązania wskazując, że w Polsce są złe doświadczenia w tym zakresie. Uznał, że problemy należy rozwiązywać na bieżąco, a takim paktem społecznym jest właśnie Rada Dialogu Społecznego.

Premier pytał też o stanowisko „Solidarności” w sprawie ewentualnego lockdown-u polskiej gospodarki. Przewodniczący mając nadzieję, że do lockdownu nie dojdzie przypomniał, iż dla Związku najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, w tym bezpieczeństwo miejsc pracy. Dlatego „S” sprzeciwia się całościowemu zatrzymaniu gospodarki, a wprowadzanie ewentualnych ograniczeń powinno następować elastycznie, w zależności od rozwoju sytuacji tylko w poszczególnych segmentach gospodarki.

Korzystając z okazji Piotr Duda zwrócił się do wicepremiera z wnioskiem o interwencję w sprawie decyzji ministra zdrowia o podwyżkach dla personelu zajmującego się pacjentami z COVID-19. W decyzji tej pominięto m.in. salowe, sanitariuszy i sanitariuszki oraz pracowników GIS. “Solidarność” sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy premiera Jarosława Gowina i przebiegało w dobrej, rzeczowej atmosferze.


KOMUNIKAT PRASOWY Z MRPiT (na ten  sam temat)

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku ministerstwa. Na wejściem powiewające biało-czerwone flagi. Na elewacji godło i tabliczka z nazwą ministerstwa.

– MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)

informuje:

Dziś Premier Jarosław Gowin spotkał się z przewodniczącym „Solidarności” Piotrem Dudą. Przedmiotem spotkania był powrót przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego, kwestia działalności gospodarczej w związku z walką z COVID-19, umowa społeczna na czas pandemii, kondycja gospodarcza Polski oraz oskładkowanie umów zleceń.

23 października br. strona rządowa przejęła przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Jej przewodniczącym na najbliższy rok został wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w RDS reprezentuje także wiceminister Olga Semeniuk.

Podczas dzisiejszego spotkania wicepremier Jarosław Gowin przekazał przewodniczącemu Piotrowi Dudzie, że liczy na zmianę decyzji związkowców z „Solidarności”, jeśli chodzi o zasiadanie w RDS. Zapewnił, że ich głos – podobnie jak wszystkich pozostałych partnerów społecznych – będzie traktowany z należną uwagą i szacunkiem. Podkreślił też, że wierzy, że działalność Rady może stać się przykładem na to, jak prowadzić konstruktywny dialog w naszym, jakże dziś podzielonym, społeczeństwie.

Celem szefa MRPiT jest uczynienie z Rady jednego z kluczowych forów konsultacji rozwiązań, ważnych z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy. Służyć temu ma inicjatywa tzw. umowy społecznej na czas pandemii Covid-19. Kwestię tę omawiał w poniedziałek, podczas posiedzenia Prezydium RDS, a także dziś w rozmowie z przewodniczącym „S”.

Rozmowa wicepremiera Gowina oraz szefa „S” dotyczyła również działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19. Zarówno szef MRPiT, jak i przewodniczący Duda stoją na stanowisku, że całkowity lockdown nie jest wskazany. – Robimy wszystko, aby uniknąć ograniczenia działalności gospodarczej, w związku z walką z Covid-19 – deklaruje wicepremier Jarosław Gowin.

Jeśli chodzi o kwestię oskładkowania umów, MRPiT stoi na stanowisku, że koszty pracy w Polsce są wysokie i jakiekolwiek decyzje w tej sprawie powinny wejść w życie po zakończeniu pandemii, z poszanowaniem odpowiednio długiego vacatio legis.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)