Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

AKTUALNE STAWKI, KWOTY, ZASIŁKI

środa, 28 Październik, 2020

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki