Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Akcja we Włocławku

piątek, 15 Marzec, 2019

Pracowity dzień mieli dziś dwaj członkowie Zarządu Regionu- Janusz Dębczyński (wiceprzewodniczący ZR) i Sławomir Szablewski, ponieważ realizując ustalenia podjęte podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Regionu przeprowadzili akcję informacyjną dotyczącą referendum strajkowego NSZZ Solidarność w sieci handlowej Biedronka.

–  Dotarliśmy do wszystkich 10 sklepów we Włocławku – poinformował Janusz Dębczyński. – Wszędzie zostawiliśmy konieczne informacje i odbyliśmy mnóstwo rozmów z członkami naszego związku.

Dla tych, do których z różnych powodów treść ustaleń nie dotarła przekazujemy, że włocławskie referendum odbędzie się w dniach od 25 do 29 marca, a swój głos należy oddać w siedzibie Oddziału Włocławek NSZZ Solidarność (ul. Św. Antoniego 6), w godzinach od 12.00 do 16.00.

Fot. Przy tytule – Sławomir Szablewski, niżej Janusz Dębczyński – „akcja Biedronka”

Red.