Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

DOBRE ŻYCZENIA.. NIE TYLKO DLA BRANŻY

sobota, 21 Listopad, 2020

Z okazji dnia pracownika socjalnego, na facebookowej stronie Sekcji Krajowej Pracowników Socjalnych pojawił się wpis, który i do innych branż (po niewielkiej adaptacji) dobrze pasuje:

  Z okazji dnia pracownika socjalnego w tym trudnym czasie pandemii życzę wszystkim pracownikom pomocy społecznej przede wszystkim zdrowia.

Ale samym zdrowiem nie da się wyżywić rodziny dlatego życzę Wam również podniesienia rangi zawodu, zwiększenia bezpieczeństwa pracy i znaczących podwyżek. Życzę również docenienia przez społeczeństwo i władze jak trudna jest to praca.

Czas epidemii, w którym się obecnie znajdujemy wyraźnie pokazał liczne słabości systemu pomocy społecznej w naszym kraju. Uważam, że jedynie dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszemu poczuciu człowieczeństwa system pomocy społecznej w Polsce wciąż trwa.

Wierzę, że ten czas pandemii zakończymy silniejsi i mądrzejsi. Jednocześnie zachęcam do dalszej mobilizacji, walki i solidarności. Tylko razem jesteśmy silni! I tylko razem możemy cokolwiek zmienić.

Mam nadzieję, że w tym dniu usłyszycie tylko prawdziwe i płynące z głębi serca życzenia. Nie chcemy już słuchać, że nasza praca to misja. Chcemy godnie żyć i godnie zarabiać!