Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

27.XI. OBRADY ZARZĄDU REGIONU

czwartek, 19 Listopad, 2020

Jeżeli nie zajdą żadne ważne okoliczności- zwłaszcza związane z pandemią wirusa – to zgodnie z decyzją Prezydium ZR obrady Zarządu Regionu odbędą się w dniu 27 listopada, w Kruszwicy.

Członkowie ZR zostali już wcześniej (przez internet) poinformowani, że W dniu 27 listopada 2020 r. (piątek ) o godz. 1100 odbędzie się posiedzenie Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” w  „Terminal Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe”    w Kruszwicy, ul. Lipowa 7.

Wybór miejsca (zresztą dobrze znanego, ze względu na kilka wcześniejszych sesji) został podyktowany koniecznością przestrzegania warunków sanitarnych (metry/osobę) i ceną za wynajem (najniższa z oferowanych gdzie indziej).

Prezydium zaproponowało członkom Zarządu Regionu przyjęcie w porządku obrad między innymi kwestii związanych z oceną sytuacji w zakładach pracy na terenie Regionu, a w tym także omówienie zagrożeń epidemicznych w miejscach pracy, sposób obchodów grudniowych świąt i ważnych dat, oraz przewidziano debatę o finansach i zarządzie majątku (powoli koniec roku finansowego). Rzecz jasna proponowany porządek obrad może być zmieniony przez wnioski członków ZR.

Ze względu na odpowiednie przygotowanie miejsc – zgodne z wymogami sanitarnymi – członków ZR prosimy o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie lub e-mailem do dnia 23.11.br.

Sekretarz ZR

Na fot. Rynek w Kruszwicy