Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Jan po Zbigniewie

środa, 10 Lipiec, 2019

Jan Wyrowiński (Toruń, na zdjęciu po prawej) został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Scheda po nieodżałowanej pamięci Zbyszku Nowku! Wczoraj, czyli 9 lipca 2019 roku,  w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zebrała się Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Tym razem powód zebrania dla którego wojewoda Bogdanowicz je zwołał nie wynikał z wcześniej ustalonego kalendarza spotkań, a z powodu nagłej śmierci dotychczasowego przewodniczącego Zbigniewa Nowka i związanej z tym koniecznością wyboru nowego przewodniczącego.

Zebranie rozpoczęto chwilą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego, po czym wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że pod koniec sierpnia jedna z sal Urzędu Wojewódzkiego otrzyma imię generała Zbigniewa Nowka. Kontynuowana będzie również zainicjowana przez Zbyszka Nowka akcja inwentaryzowania i specjalnego oznaczania grobów powstańców wielkopolskich znajdujących się na cmentarzach województwa kujawsko-pomorskiego.

Od chwili nagłej śmierci dotychczasowego przewodniczącego, Radę tworzy pięć osób: Michał Grabianka, Dariusz Jaworski, Jerzy Przybylski, Jan Raczycki oraz Jan Wyrowiński. Na wniosek Michała Grabianki, Rada jednogłośnie wybrała Jana Wyrowińskiego na przewodniczącego. Warto wspomnieć, że nowy przewodniczący Rady jest również prezesem stowarzyszenia Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń pamięta”.

Fot. Zbigniew Nowek i Jan Wyrowiński

Redaktor

Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ”Solidarność” składa Panu Janowi Wyrowińskiemu serdeczne gratulacje z powodu wyboru na zaszczytną, ale i odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.