Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

18.10. we Włocławku

piątek, 12 Październik, 2018

Nie zostały jeszcze uzgodnione wszystkie szczegóły uroczystości, jednak już wiemy, że nie jest planowane uroczyste przejście z Tamy do Sanktuarium, a także księża, którzy bezpośrednio są zaangażowani w organizację zwracają uwagę, iż ze względów organizacyjnych  jest konieczność wejścia na plac Sanktuarium w godzinach od 14.00 do 16.15. inf.