Sekcja Krajowa Geologiczno-WiertniczaSKŁAD RADY

KADENCJA 2010-2014

 

PRZEWODNICZĄCY 

 

Ryszard Habryn

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Państwowy Instytut Geologiczny-

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kr. Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ryszard.habryn@pgi.gov.pl

 

 

CZŁONKOWIE RADY

     

 

Krzysztof Grzegorczyk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „Proxima” S.A

ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław

 

Leonard Jochemczyk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne

Al. W. Korfantego 125a, 40-156 Katowice

 

Krystyna Kupiszak

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Państwowy Instytut Geologiczny-

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

 

Grzegorz Pacanowski

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie

 

Wojciech Wociechowski

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL”S.A. Warszawa

 

 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Marek Brzeziński

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

 

Andrzej Mazurek

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

Hubert Kiersnowski

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

Maria Waksmundzka

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

 

 

SKŁAD RADY

KADENCJA 2002-2005

 

PRZEWODNICZĄCY 

 

Krzysztof Grzegorczyk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „Proxima” S.A.

ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław

e-mail: krzysztofg@2com.pl

 

 

PREZYDIUM

     

 

Jerzy Nawrocki

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4, 03-242 Warszawa

 

Lech Kosicki

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

PPiEZRiG „Petrobaltic”

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk

 

Leonard Jochemczyk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne

Al. W. Korfantego 125a, 40-156 Katowice

 

Stefan Majka

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „POLWIERT” Wrocław

ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław

 

 

CZŁONKOWIE RADY

 

Jan Lubczyński

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

ul. Jagielońska 76, 03-301 Warszawa

 

Andrzej Mazurek

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

PPiEZRiG „Petrobaltic”

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk

 

Irena Nowak

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. O/Poznań

ul. Wenedów 4, 60-645 Poznań

 

Wojciech Wojciechowski Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEO”

ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

KADENCJA 2002-2005

 

PRZEWODNICZĄCY

 

Roman Drzazga

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

PPiEZRiG „Petrobaltic”

ul. Stary Dwór 9, 980-958 Gdańsk

 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI

 

Jerzy Wilk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „POLWIERT”  Wrocław

ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław

 

Anna Filo

Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego

"HYDROGEO"

ul. Halicka 10, 31-036  Kraków

 

Andrzej Budzyk

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4, 03-242 Warszawa

 


Gosci:
3062