PREZYDIUM RADY

Zbigniew Kuszlewicz

przewodniczący

 

Jacek Cichocki

Z-ca Przewodniczącego

Maciej Mażul

Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Habryn

Z-ca Przewodniczącego

Arkadiusz Kubiaczyk

Z-ca Przewodniczącego

Krzysztof Wiśniewski

Z-ca Przewodniczącego

Tomasz Matera

Skarbnik

Jerzy Błaszczyk

Sekretarz

Marcin Broda

Sekretarz

Piotr Słoka

Członek

SKŁAD RADY

Zbigniew Kuszlewicz - SKPL

przewodniczący

Jacek Cichocki

Maciej Mażul

Ryszard Habryn

Arkadiusz Kubiaczyk

Krzysztof Wiśniewski

Tomasz Matera

Jerzy Błaszczyk

Marcin Broda

Piotr Słoka

Mariusz Zieliński

Jan Śniadek

Mieczysław Gomółka

Janusz Ziółkowski

Zbigniew Paczkowski

KOMISJA REWIZYJNA

Robert Ciesielski

przewodniczący

Tomasz Michnowicz

z-ca przewodniczącego

Eugeniusz Stasik

członek

Marek Włostowski

członek

Ireneusz Zacharewicz

członek

PREZYDIUM RADY

KADENCJA 2014-2018

Zbigniew Kuszlewicz

przewodniczący

 

Piotr Lutyk

Z-ca Przewodniczącego

Jacek Cichocki

Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Habryn

Z-ca Przewodniczącego

Stanisław Skupień

Z-ca Przewodniczącego

Arkadiusz Kubiaczyk

Z-ca Przewodniczącego

Czesław Czochra

Skarbnik

Bogdan Płachno

Sekretarz

Krzysztof Wiśniewki

Sekretarz

SKŁAD RADY

KADENCJA 2014-2018

Zbigniew Kuszlewicz - SKPL

przewodniczący

Piotr Lutyk

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Jacek Cichocki

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Ryszard Habryn

Krajowa Sekcja Geologiczno-Wiertnicza

Stanislaw Skupień

Krajowa Sekcja Parków Narodowych

Arkadiusz Kubiaczyk

Krajowa Sekcja Gospodarki Wodnej

Czesław Czochra

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Bogdan Płachno

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Krzysztof Wiśniewski

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Piotr Fitas

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Maria Porada

Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej

Marcin Jacewicz

Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej

Zygmunt Nowikowski

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa

Stefan Mackiewicz

Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych

KOMISJA REWIZYJNA

KADENCJA 2014-2018

Robert Ciesielski

przewodniczący

Bartłomiej Kastelik

członek

Kamil Gurowski

członek

Łukasz Pochwała

członek

RADA

KADENCJA 2002-2006

Marek Hejman

przewodniczący

tel. 0 602 367 528

Marek Kamolad

V-ce Przewodniczący

tel. 0 600 451 099

Teresa Szczerba

V-ce Przewodnicząca

tel. 0 608 401 751

Arkadiusz Książak

V-ce Przewodniczący

Rajmund Starzyk

Skarbnik

Boguslaw Dytkowski

Skarbnik

Stanislaw Wójcik

V-ce Przewodniczący

Krzysztof Grzegorczyk

Sekretarz

Grażyna Zagrobelna

Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

KADENCJA 1998-2002

Andrzej Bering

przewodniczący

Regina Szewczyk

członek

Wojciech Niedzielski

członek

Bogusław Dydkowski

członek


Gości:
3063